KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.3.2019

Published 14.01.2019. Author: Marek Owczarek

Slupsk, of 14 stycznia 2019r.

PO IV WOS 0610.3.2019

Communication No. 3/19

(concerns the change at the position of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,From the day,,pl,The Prosecutor General appointed Mr. Prosecutor Marcin Natkańiec to perform the function of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,which at this stand replaced the current deputy head of this prosecutor's office,,pl,this is the prosecutor Sylwia Knapik,,pl,Ms. prosecutor Sylwia Knapik with the date,,pl,as part of the delegation, she began to perform the duties of the prosecutor in the Department I of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl)

 

Z dniem 14 stycznia 2019r. Prokurator Generalny powołał Pana prokuratora Marcina Natkańca do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku, który na niniejszym stawisku zastąpił dotychczasowego zastępcę szefa tej prokuratury, to jest Panią prokurator Sylwię Knapik. Read more »

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.2.2019

Published 9.01.2019. Author: Paweł Suchodolski

Slupsk, of 09 January 2019 r.

 

PO IV WOS 0610.2.2019

 

Communication No. 2/2019
(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

W śledztwie dotyczącym tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Andrzejowi N. zarzut popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nie przekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe na terenie powiatu chojnickiego alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Read more »

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.1.2019

Published 3.01.2019. Author: Paweł Suchodolski

Slupsk, of 03 January 2019 r.

PO IV WOS 0610.1.2019

Communication No. 1 /19
(applies to armed robbery on the inhabitants of Czersk,,pl,District Prosecutor's Office in Chojnice sent accusation against two residents of Bydgoszcz to the District Court in Chojnice,,pl,This is Piotr M,,pl,and Miłosz S,,pl,in connection with the robbery of two retired residents of Czersk,,pl,that they were defendants on,,pl,under the pretext of buying a britzka, two retirees entered the place of residence,,pl,this is the home of Edward W.,,pl,and Danuta K,,pl,located in Czersk,,pl)

 

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach skierowała do Sądu Rejonowego w Chojnicach akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Bydgoszczy, to jest Piotrowi M. (years 41) i Miłoszowi S. (years 40) w związku z dokonaniem rozboju na dwóch emerytowanych mieszkańcach Czerska. Read more »