KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Information

- category archives

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodów osobowych marki Renault Thalia i Opel Astra Classic

11.03.2019

NOTICE OF TENDER

 

Nazwa i siedziba jednostki : District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 April 2019 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.


Read more »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

8.03.2019

Slupsk, of 8 brand 2019r,,es,District Prosecutor in Słupsk acting on the basis of art,,pl,Dz.U.2017.1767 she zm,,nl,and the regulation of the Minister of Justice of,,pl,on conducting a competition for the position of assistant prosecutor,,pl,Dz.U.2016.1838,,hr,competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Number of vacancies,,pl,The assistant may be employed as a prosecutor's assistant,,pl,who,,pl,has Polish citizenship and benefits from full civil and civil rights,,pl.

PO IV WOS 1111.2.2019

NOTICE

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku działając na podstawie art. 180 § 1 in 2 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2017.1767 ze zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta pro­kuratora (Dz.U.2016.1838 ) announces:

  • konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Liczba wolnych stanowisk: 1 Read more »

KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019

20.02.2019

Slupsk, of 19 February,,pl,COMMUNICATION - AFTER VII WB,,pl,– dokument XLS programu MS Excel,,en 2019 r.

PO VII WB 262.1.2019

PRESS

Recipients : Operators interested in providing services : Towing
and storage of vehicles secured to the ongoing investigations into the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and the Prosecutor's Office
in Slupsk, Lebork, Bytow, Miastku, Człuchowie, Chojnice

In view of the impending expiry of the periods of the contracts for the provision of services : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 4 March 2019 r. Read more »