KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Information

- category archives

Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019

2.12.2019

Slupsk, of 2 December 2019 r.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

District Prosecutor's Office in Slupsk, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 January 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( that means. Dz. U z 2015 r., pos. 2164 ze zm.) inform: Read more »

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

29.07.2019

Slupsk, of 29 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Information

about the results of the competition on,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,which the Commission admitted during this stage of the competition,,pl,In total, during the entire competition Jakubowski Wojciech obtained,,pl,The Competition Commission selected Jakubowski Wojciech for employment at this position,,pl,Information on the results of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young Read more »

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

24.07.2019

Slupsk, of 24 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Information

about the results of the internship competition at the Prosecutor's Office,,pl,District in Słupsk,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the third stage of the competition for a clerk's internship at the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,while individual candidates obtained the following number of points collected during the second and third stage of the competition,,pl,point =,,pl,The Competition Commission for employment for this position selected a person,,pl Okręgowej in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019r. at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for an internship at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,point.,,pl,point. ,,pl,= ,,en,Information on the results of the internship competition competition at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów Read more »