Category Archives: Public procurement,pl

ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Slupsk, of 25 February 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Recipients : Operators interested in providing services : Towing
and storage of vehicles secured to the ongoing investigations into the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and the Prosecutor's Office
in Slupsk, Lebork, Bytow, Miastku, Człuchowie, Chojnice

In view of the impending expiry of the periods of the contracts for the provision of services : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 5 March 2021 r. Continue reading ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PO VII WB 261.2.2020

Slupsk, of 16 December 2020 r.

PO VII WB 261.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku” Continue reading Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PO VII WB 261.2.2020

Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019

Slupsk, of 2 December 2019 r.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

District Prosecutor's Office in Slupsk, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 January 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( that means. Dz. U z 2015 r., pos. 2164 ze zm.) inform: Continue reading Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019