Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

 Słupsk, dnia  19 stycznia 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

Ogłoszenie

 o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy  z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.)  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku – 1

Prokuratura Rejonowa w Słupsku – 1 Czytaj dalej Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Słupsk, dnia 30 grudnia 2021r.

3009-4.1111.6.2021

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko księgowego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 30 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu: Czytaj dalej Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Zawiadomienie o zawieszeniu Postępowania 3009-4.Ds.2.2021

Słupsk, dnia 30 grudnia 2021 r.

3009-4.Ds.2.2021

Sekretariat Prokuratury zawiadamia, iż w sprawie Prokuratury Okręgowej w Słupsku o sygnaturze 3009-4.Ds.2.2021 prowadzonej p-ko Małgorzacie C. i innym podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk z dniem 29 grudnia 2021 r. została podjęta decyzja o zawieszeniu postępowania z uwagi na ciężką chorobę jednego z podejrzanych, co uniemożliwia dalsze prowadzenie dochodzenia.

Niniejsza sprawa dotyczy szeregu wyłudzeń, za pośrednictwem serwisu Allegro środków finansowych tytułem zapłaty za fikcyjną sprzedaż rękawiczek jednorazowych.

Dochodzenie zostanie podjęte do dalszego prowadzenia z chwilą ustania wyżej wymienionej przeszkody, która obecnie uniemożliwia prowadzenie postępowania.

Pouczenie:

Na postanowienie stronom postępowania służy zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. W przypadku powiadomienia pokrzywdzonych o treści postanowienia poprzez jego ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury postanowienie takie należy doręczyć pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Zawiadomienie 3009-4 Ds 2.2021 – dokument PDF