KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Classifieds

- category archives

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.13.2018

5.12.2018

Slupsk, of 5 grudnia 2018r.

PO IVWOS 1110.13.2018

NOTICE

about a free job as a partisan in the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,should submit their candidature by submitting an appropriate application addressed to the Prosecutor General through the District Prosecutor in Słupsk and the reference number of this call for proposals PO IV WOS,,pl,a biography written in person,,pl,when the candidate is a lawyer or a legal counsel and a document confirming the practice of a legal adviser or attorney for at least,,pl

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. of 2017 r., pos. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.13.2018 Read more »

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.12.2018

29.11.2018

Slupsk, of 29 November 2018,,pl,refers to the fire of the palace in Domisław, gm,,pl,The District Prosecutor's Office in Człuchów sent accusations against Krystian S to the Człuchów court,,pl,in connection with the fire of the palace in Domisław,,pl,The findings of the investigation are apparent,,pl,that he was accused on the day on,,pl,by arranging pieces of boards and other wooden elements in the attic of the uninhabited palace building in Domisław,,pl,and then their arson,,pl,it caused his fire,,pl.

PO IV WOS 1110.12.2018

NOTICE

about a free job as a partisan in the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,should submit their candidature by submitting an appropriate application addressed to the Prosecutor General through the District Prosecutor in Słupsk and the reference number of this call for proposals PO IV WOS,,pl,a biography written in person,,pl,when the candidate is a lawyer or a legal counsel and a document confirming the practice of a legal adviser or attorney for at least,,pl

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. of 2017 r., pos. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.12.2018 Read more »

Druki do pobrania

29.11.2018

Documents for candidates,,pl,Patterns of documents to download,,pl,which should be submitted by candidates for the position of prosecutor,,pl,adviser,,es,assistant prosecutor,,pl,official and other employees,,pl,PERSONAL QUESTIONNAIRE,,pl,Personal questionnaire,,pl,Declaration on the protection of personal data,,pl,Declaration of consent to the processing of personal data,,pl,Declaration of no criminal record,,pl,attention,,pl,Details on the type of documents required for a given job should be found in the vacancy announcement,,pl,Prints to download,,pl

Wzory dokumentów do pobrania, które powinny być złożone przez kandydatów na stanowisko prokuratora, asesora, asystenta prokuratora, urzędnika i innych pracowników:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – PDF document

Ankieta personalna – PDF document

Information clause no,pl 3 – PDF document

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – PDF document

Oświadczenie o niekaralności – PDF document

 

Uwaga! Szczegóły dotyczące rodzaju wymaganych dokumentów składanych na danym stanowisku należy szukać w treści ogłoszenia o naborze.

Information: Dokumenty PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.