KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Classifieds

- category archives

NOTIFICATION of sending an indictment regarding,pl. AFTER I Ds 8.2019

24.12.2019

Slupsk, of 24 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl.

ref,,pl,Act PO and Ds,,pl,NOTIFICATION,,pl,about sending the indictment,,pl,On the basis of art,,pl,§ kpk and art,,pl,kpk The Secretariat of the District Prosecutor's Office in Słupsk informs,,pl,in the case reference number PO I Ds,,pl,against Anna Ś,,pl,And Wojciech Ś,,pl,Suspects of committing crimes under art,,pl,kpk in connection,,pl,CCP an indictment was filed with the District Court in Słupsk,,pl,The subject of these proceedings was the activity of persons employed in the field office of Polska Korporacja Finansowa "Skarbiec" sp,,pl,In the course of the investigation it was established,,pl. Akt PO I Ds. 8.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

 

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadamia, it on 23 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 8.2019 prowadzonej przeciwko Annie Ś. I Wojciechowi Ś. Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kpk w zw. Article. 294 § 1 kpk w zw. Article. 65 § 1 kpk skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Przedmiotem niniejszego postępowania była działalność osób zatrudnionych w biurze terenowej spółki Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. Ltd.. in Slupsk.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, that as part of the,,pl,business operations were committed crimes to the detriment of a number of people from across the country,,pl,which have concluded cash loan agreements,,pl,paid to PKF "Skarbiec" sp,,pl,entry fees required from them,,pl,loan amount requested,,pl,and then the vast majority of them were refused loans,,pl,as well as reimbursement of fees paid,,pl,Attached is the full text of the notification with the instructions,,pl,Notification of sending an indictment regarding,,pl. firmę działalności doszło do popełnienia przestępstw na szkodę szeregu osób z obszaru całego kraju, które zawarły umowy pożyczek gotówkowych, wpłaciły na rzecz PKF „Skarbiec” sp. Ltd.. wymagane od nich opłaty wstępne ( 6% wnioskowanej kwoty pożyczki ), a następnie znakomitej większości z nich odmówiono wypłaty pożyczek, jak również zwrotu wniesionych opłat.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia wraz z drukiem pouczeń.

 


Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia dot. AFTER I Ds 8.2019 - PDF document

Call for deposit receipt,,pl,Pursuant to Article 6 para,,pl,in connection with Article 6 (5) of the Act of,,pl,year on liquidation of unsuccessful deposits,,pl,due to the inability to deliver a call to collect the deposit due to the failure to determine the authorized person,,pl,I call all authorized persons,,pl,owners or persons having a different legal title,,pl,after showing it with an appropriate document,,pl,for immediate pickup,,pl,at the latest,,pl,years counted from,,pl,year of the following deposit,,pl,soundproofing mats,,pl – PR Ds. 119.2016

11.12.2019

Miastko, of 10 December 2019 years

PR Ds. 119.2016

Call for deposit receipt,,pl,Pursuant to Article 6 para,,pl,in connection with Article 6 (5) of the Act of,,pl,year on liquidation of unsuccessful deposits,,pl,due to the inability to deliver a call to collect the deposit due to the failure to determine the authorized person,,pl,I call all authorized persons,,pl,owners or persons having a different legal title,,pl,after showing it with an appropriate document,,pl,for immediate pickup,,pl,at the latest,,pl,years counted from,,pl,year of the following deposit,,pl,soundproofing mats,,pl

 

Na podstawie art.6 ust. 1 w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 October 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. of 2006 years, no 208 pos. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu wobec nieustalenia osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny, po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10 December 2019 roku niżej wymienionego depozytu:

– mat wygłuszających (floor coverings and soundproofing of the front of the VW Touran,,pl,stored in the guarded car park of the Municipal Police Headquarters in Słupsk,,pl,secured in the case of PR Ds,,pl,previous reference Ds306 / 11,,pl,and Article 4 of the Act of,,pl,in the event of failure to make a deposit on time,,pl,years from,,pl,under the law, it will be liquidated in the form of a transfer of rights to the deposit to the Treasury,,pl,on liquidation of unsuccessful deposits, costs of storage and sale of the deposit and maintaining it in good condition,,pl) quantity 690 pieces, Read more »

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

29.07.2019

Slupsk, of 29 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Information

about the results of the competition on,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,which the Commission admitted during this stage of the competition,,pl,In total, during the entire competition Jakubowski Wojciech obtained,,pl,The Competition Commission selected Jakubowski Wojciech for employment at this position,,pl,Information on the results of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young Read more »