KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Объявления

- archiwa kategorii

ZAWIADOMIENIE o przesłaniu aktu oskarżenia dot. После того как я Ds 8.2019

24.12.2019

Слупск, из 24 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl.

Sygn. Akt PO I Ds. 8.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

 

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadamia, , что на 23 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 8.2019 prowadzonej przeciwko Annie Ś. I Wojciechowi Ś. Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kpk w zw. Статьи. 294 § 1 kpk w zw. Статьи. 65 § 1 kpk skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Предметом этих разбирательств была деятельность лиц, работающих в полевом офисе Polska Korporacja Finansowa "Skarbiec" sp.,,pl,В ходе расследования было установлено,,pl,что как часть,,pl,бизнес-операции были совершены преступления в ущерб ряду людей со всей страны,,pl,которые заключили договоры займа наличными,,pl,выплачивается ПКФ "Скарбиц" ИП,,pl,вступительные взносы, требуемые от них,,pl,запрашиваемая сумма кредита,,pl,и тогда подавляющему большинству из них было отказано в кредитах,,pl. Z OO. в Слупске.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że w ramach prowadzonej przez ww. firmę działalności doszło do popełnienia przestępstw na szkodę szeregu osób z obszaru całego kraju, które zawarły umowy pożyczek gotówkowych, wpłaciły na rzecz PKF „Skarbiec” sp. Z OO. wymagane od nich opłaty wstępne ( 6% wnioskowanej kwoty pożyczki ), a następnie znakomitej większości z nich odmówiono wypłaty pożyczek, а также возмещение уплаченных сборов,,pl,Прилагается полный текст уведомления с инструкциями,,pl,Уведомление об отправке обвинительного заключения в отношении,,pl,УВЕДОМЛЕНИЕ об отправке обвинительного заключения относительно,,pl.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia wraz z drukiem pouczeń.

 


Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia dot. После того как я Ds 8.2019 - PDF документ

Wezwanie do odbioru depozytu – PR Ds. 119.2016

11.12.2019

Мястко, из 10 Декабрь 2019 лет

PR Ds. 119.2016

Wezwanie do odbioru depozytu

 

Na podstawie art.6 ust. 1 w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 Октябрь 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. из 2006 лет, нет 208 POS. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu wobec nieustalenia osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (владельцы или лица, имеющие другое юридическое название,,pl,после показа с соответствующим документом,,pl,для немедленного получения,,pl,самое позднее,,pl,годы отсчитываются от,,pl,год депозита указан ниже,,pl,звукоизоляционные маты,,pl,напольные покрытия и шумоизоляция передней части VW Touran,,pl,в количестве,,pl,хранится на охраняемой автостоянке Главного управления полиции в Слупске,,pl,обеспечено в случае PR Ds,,pl,предыдущая ссылка Ds306 / 11,,pl,и статья 4 Закона,,pl,в случае несвоевременного внесения депозита,,pl,лет с,,pl, po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10 Декабрь 2019 roku niżej wymienionego depozytu:

– mat wygłuszających (wykładziny podłogowe i wytłumienia ściany przedniej pojazdu VW Touran) w ilości 690 шт, Czytaj dalej »

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

29.07.2019

Слупск, из 29 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Информация

o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. защита секретной информации,,pl,это отбор предварительных заявок на конкурс на должность полномочного представителя по,,pl,Только один человек присоединился к этому конкурсу,,pl,Якубовский Войцех,,pl,которые в установленный срок представили комплект документации, необходимой для приема на работу, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,В связи с изложенным конкурсная комиссия приняла решение,,pl,квалифицированы для второго этапа этого конкурса,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 lipca 2019r. в штабе районной прокуратуры в Слупске, третий этап конкурса на должность полномочного представителя по,,pl,он присоединился к третьему этапу конкурса,,pl,которые комиссия признала на этом этапе конкурса,,pl,В общей сложности за весь конкурс Якубовский Войцех получил,,pl,Конкурсная комиссия выбрала Якубовского Войцеха для работы на этой должности,,pl,Информация о результатах конкурса на должность полномочного представителя по,,pl,о результатах конкурса на,,pl. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой Czytaj dalej »