KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Spokesman

- category archives

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.11.2020

17.02.2020

Slupsk, of 17 lutego 2020r.

PO IV WOS 0610.11.2020

Communication No. 11/20

(concerns the Week of Assistance to Persons Who Have Been Killed in Crime,,pl,that in days,,pl,this is in the District Prosecutor's Office in Słupsk and in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in the previous years, the action under the title will be carried out,,pl,"Week of Assistance to Crime Victims",,pl,As part of this action,,pl,in all the prosecutor's units indicated above,,pl,the prosecutors appointed for this will provide legal advice to victims of crime and persons,,pl,Legal advice will be provided during hours,,pl)

 

I kindly inform, że w dniach 21-28 lutego 2020r. in units of the district prosecutor's office in Słupsk, to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Lebork, Chojnice, Miastku, Bytow and Człuchów, wzorem lat ubiegłych zostanie przeprowadzona akcja pod tytułem:

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach niniejszej akcji, in all the above-mentioned prosecutor's offices, designated prosecutors will provide legal advice to victims of crime and persons,,pl,who feel like victims of crime,,pl,Legal advice will be given from,,pl,who will give them in the above-mentioned period of time will be placed on information boards of individual units of the prosecutor's office,,pl, które czują się osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Porady prawne będą udzielane w godzinach od 9.00 of 15.00, and the names of specific prosecutors,,pl,who will provide legal advice will be posted on the information boards of individual prosecution units,,pl, którzy będą ich udzielali w powyżej wskazanym okresie czasu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek prokuratury.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.10.2020

13.02.2020

Slupsk, of 13 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.10.2020

Communication No. 10/20
(concerns the matter of the activity of development companies related to Wiesław Ś,,pl,and further activities of the prosecutor's office,,pl,In connection with the criminal activities of Wiesław Ś,,pl,in July last year, the District Prosecutor's Office in Słupsk filed an indictment with the Słupsk Regional Court,,pl,in which, in addition to the above persons, they have yet been accused,,pl,other people,,pl,These persons were accused of committing a number of economic and financial-fiscal offenses,,pl. oraz dalszych działań prokuratury)

 

W związku z przestępczą działalnością Wiesława Ś. w lipcu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia, w którym prócz w/w osoby zostało jeszcze oskarżonych 7 innych osób. Osobom tym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym. In particular, these persons were accused of issuing invoices documenting the apparent sale of land and premises,,pl,thanks to which they were extorted and attempted to extort undue VAT in the total amount of over,,pl,million zlotys and for extorting and attempting to extort loans,,pl,The accused are persons associated with local development companies and their subsidiaries,,pl,and in which they performed the functions of governors,,pl,Among those injured by the activities of Wiesław Ś,,pl, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych. Read more »

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.9.2020

11.02.2020

Slupsk, of 11 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.9.2020

Communication No. 9/20
(concerns the detention of suspected economic crimes in respect of property of great value,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk investigates economic crimes committed, among others,,pl,in the scope of trading in shares and bonds of commercial law companies,,pl,In this case, on the order of the prosecutor,,pl,officers of the Provincial Police Headquarters in Gdańsk detained,,pl,this is Mirosława K,,pl,and Dariusz W.,,pl)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 2 people, to jest Mirosława K. oraz Dariusza W., who in the companies covered by the investigation served as the President of the Management Board,,pl,The investigation covers the period between December,,pl,a majem,,sl,when detained as Presidents of the Management Board of two companies,,pl,a leading company and a subsidiary,,pl,operating primarily in Gdańsk in the construction sector,,pl,telecommunications and electricity,,pl,through various types of criminal activities, including,,pl,consisting in falsifying documentation or creating a better financial situation for companies than it actually was,,pl. Read more »