KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Объявления

- archiwa kategorii

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.11.2020

17.02.2020

Слупск, из 17 lutego 2020r.

PO IV WOS 0610.11.2020

Сообщение № 11/20

(dotyczy Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem)

 

Сообщаем, że w dniach 21-28 lutego 2020r. в единицах районная прокуратура в Слупске, to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Лауэнбург, Хойнице, Miastko, Bytow и Члухове, в предыдущие годы будет проводиться акция под названием,,pl,«Неделя помощи жертвам преступлений»,,pl,Как часть этого действия,,pl,во всех указанных выше подразделениях прокуратуры,,pl,назначенные для этого прокуроры будут предоставлять юридические консультации жертвам преступлений и лицам,,pl,Юридическая консультация будет предоставлена ​​в течение часа,,pl,и имена конкретных прокуроров,,pl,кто будет предоставлять юридические консультации, будет размещен на информационных табло отдельных подразделений прокуратуры,,pl:

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach niniejszej akcji, во всех вышеупомянутых прокуратурах назначенные прокуроры будут предоставлять юридические консультации жертвам преступлений и лицам,,pl,которые чувствуют себя жертвами преступлений,,pl,Юридическая консультация будет предоставлена ​​от,,pl,кто выдаст их в указанный срок, будет размещен на информационных щитах отдельных подразделений прокуратуры,,pl, które czują się osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Porady prawne będą udzielane w godzinach od 9.00 из 15.00, natomiast nazwiska konkretnych prokuratorów, którzy będą ich udzielali w powyżej wskazanym okresie czasu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek prokuratury.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.10.2020

13.02.2020

Слупск, из 13 Февраль 2020 R.

PO IV WOS 0610.10.2020

Сообщение № 10/20
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich związanych z Wiesławem Ś. oraz dalszych działań prokuratury)

 

W związku z przestępczą działalnością Wiesława Ś. w lipcu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia, w którym prócz w/w osoby zostało jeszcze oskarżonych 7 innych osób. Эти лица были обвинены в совершении ряда экономических и финансово-финансовых преступлений,,pl,В частности, эти лица были обвинены в выдаче счетов-фактур, подтверждающих факт продажи земли и помещений.,,pl,благодаря чему их вымогали и пытались вымогать неоправданный НДС на общую сумму свыше,,pl,миллионов злотых и за вымогательство и попытки вымогать кредиты,,pl,Обвиняемыми являются лица, связанные с местными девелоперскими компаниями и их дочерними предприятиями.,,pl. W szczególności osoby te zostały oskarżone o wystawianie faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych. Czytaj dalej »

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.9.2020

11.02.2020

Слупск, из 11 Февраль 2020 R.

PO IV WOS 0610.9.2020

Сообщение № 9/20
(dotyczy zatrzymania podejrzanych o popełnienie przestępstw o charakterze gospodarczym w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. в сфере торговли акциями и облигациями коммерческих юридических компаний,,pl,В данном случае по распоряжению прокурора,,pl,задержаны сотрудники областного управления полиции в Гданьске,,pl,это Мирослава К,,pl,и Дариуш В.,,pl,кто в компаниях, охваченных расследованием, занимал пост президента правления,,pl,Расследование охватывает период с декабря,,pl,Мажем,,sl,при задержании в качестве президентов правления двух компаний,,pl,ведущая компания и дочерняя компания,,pl,работает в основном в Гданьске в строительном секторе,,pl. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 2 люди, to jest Mirosława K. oraz Dariusza W., którzy w spółkach objętych śledztwem pełnili funkcje Prezesów Zarządu. Czytaj dalej »