KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Объявления

- archiwa kategorii

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.3.2019

14.01.2019

Слупск, из 14 stycznia 2019r.

PO IV WOS 0610.3.2019

Сообщение № 3/19

(dotyczy zmiany na stanowisku Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku)

 

Z dniem 14 stycznia 2019r. Генеральный прокурор назначил г-на Прокурора Марцина Натканца на должность заместителя районного прокурора в Слупске,,pl,который на этом стенде заменил нынешнего заместителя главы этой прокуратуры,,pl,это прокурор Сильвия Кнапик,,pl,Г-жа прокурор Сильвия Кнапик с указанием даты,,pl,в составе делегации она начала выполнять обязанности прокурора в отделе I районной прокуратуры в Слупске,,pl, który na niniejszym stawisku zastąpił dotychczasowego zastępcę szefa tej prokuratury, to jest Panią prokurator Sylwię Knapik. Czytaj dalej »

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.2.2019

9.01.2019

Слупск, из 09 Января 2019 R.

 

PO IV WOS 0610.2.2019

 

Сообщение № 2/2019
(dotycz tragedii w Suszku)

W śledztwie dotyczącym tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Andrzejowi N. обвинение в совершении преступления, связанного с невыполнением служебных обязанностей, без перевода в период, непосредственно предшествующий возникновению перерыва в погоде в Пойницком районе, оповещения о погоде о предстоящем шторме на более низкий уровень кризисного управления,,pl,какое предупреждение ему ранее было дано из Губернского центра управления кризисами,,pl,Анджей Н,,pl,а затем он представил объяснения в соответствии с фактическим положением дел, изложенным в деле,,pl, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Czytaj dalej »

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.1.2019

3.01.2019

Слупск, из 03 Января 2019 R.

PO IV WOS 0610.1.2019

Сообщение № 1 /19
(dotyczy rozboju na mieszkańcach Czerska)

 

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach skierowała do Sądu Rejonowego w Chojnicach akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Bydgoszczy, to jest Piotrowi M. (лет 41) i Miłoszowi S. (лет 40) w związku z dokonaniem rozboju na dwóch emerytowanych mieszkańcach Czerska. Czytaj dalej »