Dane teleadresowe

District Prosecutor's Office in Slupsk
st. Leszczynski 10
76-200 Slupsk

Phone 59 844 53 00
Fax:
59 844 54 18 or 59 843 24 42
mail: sekretariat@slupsk.po.gov.pl
NIP: 839-19-00-076

 


Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.

Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

Przesyłając wiadomość do Prokuratury Okręgowej w Słupsku na adres e-mail powinieneś wiedzieć, that:

  • The administrator of personal data is the District Prosecutor's Office in Słupsk with its registered office at ul,,pl,The data protection officer is Marlena Lipińska,,pl,   tel,,en,The legal basis for processing correspondence sent electronically is in particular §7,,pl,§10,,en,§13 and other general principles of the Regulation of the Minister of Justice of,,pl,regarding the organization and scope of operation of secretariats and other administration departments in common organizational units of the prosecutor's office,,pl,office,,pl,MS from,,pl,poz.83,,pl. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.
  • Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl, tel. 59 844 53 96

  • Podstawą prawną do przetwarzania korespondencji przesyłanych drogą elektroniczną jest w szczególności §7 , §10, §13 oraz pozostałe ogólne zasady Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 March 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z dnia 3 March 2016 r. poz.83);
  • Your processors may be involved in the processing of your data,,pl,which ensure adequate security of your data,,pl,These entities may be e.g.,,pl,companies providing service and IT services,,pl,companies that ensure the destruction of materials,,pl,legal service offices etc.,,pl,Your personal data will be stored electronically for the period up to,,pl,according to archiving regulations,,pl,for a period of time,,pl,year from the date of archiving the e-mail inbox,,pl, które zapewniają odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej itp.;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane wersji elektronicznej przez okres do 1 years, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, that means. przez okres 1 roku od dnia zakończenia archiwizacji skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail;
  • Your personal data will be stored in the printout version for the period necessary to process them,,pl,You have the right to access your personal data and rectify them,,pl,The data contained in the correspondence can not be deleted,,pl,restrictions on their processing or transfer of data on demand,,pl,There is also no possibility to object to their processing,,pl,Correspondence sent to the prosecutor's office is not subject to transfer or making available,,pl, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  • Danych zawartych w korespondencji nie ma możliwości usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania czy przeniesienia danych na żądanie. Nie ma również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • Korespondencja przesłana do prokuratury nie podlega przekazaniu ani udostępnieniu, except for the needs of criminal proceedings,,pl,administrative and civil and authorized bodies on the basis of separate legal provisions upon their justified request,,pl,Data are accessed by employees authorized by the administrator,,pl,Contact details,,pl, administracyjnych i cywilnych oraz uprawnionych organów na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich uzasadnione żądanie. Dostęp do danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy.