Sprechstunde

GESCHÄFTSZEITEN,,pl,DISTRIKT UND DISTRIKTVERFAHREN,,pl,MONTAG,,pl,FREITAG,,pl,Kunden werden während der Geschäftszeiten empfangen,,pl,Büro der Staatsanwaltschaft von,,pl,Bei Beschwerden und Anfragen von Bürgern akzeptieren sie,,pl,DISTRICT PROCURATOR,,pl,pok.66,,en,REGIONALER PROJEKTOR,,pl,pok.25,,en,MITTWOCH,,pl,AUSZUG AUS INTERNEN VERORDNUNGEN,,pl,SICHERHEIT UND BESTELLUNG,,pl,IM DISTRIKT UND REGIONALEN BESCHAFFER,,pl,Es ist verboten, Schusswaffen in die Staatsanwaltschaft zu bringen,,pl,Gas und Weiß und,,pl,gefährliche Werkzeuge,,pl,gefährliche und explosive Materialien sowie Gaswerfer und Elektroschocker,,pl
PROKURATURY OKRĘGOWEJ I REJONOWEJ


PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 – 15.00 und 15.30 -19.30


Interesanci są przyjmowani w godzinach
urzędowania prokuratury od 9.00 von 13.00

W sprawach skarg i wniosków od obywateli przyjmują

PROKURATOR OKRĘGOWY (pok.66)

PROKURATOR REJONOWY (pok.25)

PONIEDZIAŁEK 10.00 – 12.00

ŚRODA 15.30 – 17.00


WYCIĄG Z WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ I REJONOWEJ
In SŁUPSK

§4

Zabrania się wnoszenia na teren prokuratury broni palnej, gazowej i białej oraz, niebezpiecznych narzędzi, materiałów niebezpiecznych i wybuchowych oraz miotaczy gazowych i paralizatorów, sowie Alkohol,,pl,Jede Person,,pl,Der ausgestellte Pass muss dem diensthabenden Sicherheitsbeamten über einen Metalltor-Detektor vorgelegt werden,,pl,und gegebenenfalls durch Untersuchung mit einem tragbaren Metalldetektor,,pl,Wenn gefunden,,pl,dass die zu prüfende Person versucht, Gegenstände zur Staatsanwaltschaft zu bringen,,pl,gemäß §4,,pl,und er ist nicht dazu berechtigt,,pl,Sie müssen die Person sofort stoppen,,pl,bei Bedarf direkte Zwangsmaßnahmen anwenden,,pl,und dann die Polizei rufen und sie dem Häftling übergeben,,pl.

§6

Każda osoba, której została wydana przepustka zobowiązana jest poddać się kontroli dyżurnego funkcjonariusza ochrony poprzez bramowy detektor metali, a w razie potrzeby poprzez zbadanie ręcznym wykrywaczem metali.

W przypadku stwierdzenia, że osoba sprawdzana stara się wnieść na teren prokuratury przedmioty, o których mowa w §4, a nie ma do tego uprawnień, należy daną osobę natychmiast zatrzymać, stosując w razie potrzeby środki przymusu bezpośredniego, a następnie wezwać policję i przekazać im zatrzymanego. Zur Staatsanwaltschaft,,pl,Feuerwaffe,,pl,darf nur von Polizeibeamten und Personen mitgebracht werden, die amtliche Aufgaben wahrnehmen,,pl,über entsprechende Genehmigungen auf der Grundlage gesonderter Vorschriften verfügen,,pl,Basis,,pl,Datiert,,pl, broń palną, mogą wnosić wyłącznie funkcjonariusze Policji i osoby wykonujące czynności służbowe, posiadające odpowiednie zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa
Zarządzenie Nr 53/08
Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk
Z dnia 21 Oktober 2008