Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

„Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego” – wchodzi w życie z dniem 8 February 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:


Appendix No 1 – Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej – PDF document

Appendix No 2 – Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe – PDF document

Appendix No 3 – A model loan agreement for housing purposes,,pl,An application for co-financing for rest organized on its own,,pl,Application for co-financing for the rest of children and adolescents,,pl,Application for co-financing for cultural-educational and sport-recreational activities,,pl,Application for the Christmas package for children and adolescents,,pl,Application for financial holiday payment,,pl,Application for the grant,,pl,Social benefits fund,,pl – PDF document

Appendix No 4 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą” – PDF document

Appendix No 5 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży – PDF document

Appendix No 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej – PDF document

Appendix No 7 – Wniosek o karty podarunkowe dla dzieci – PDF document

Appendix No 8 – Wniosek o przyznanie finansowego świadczenia świątecznego – PDF document

Appendix No 9 – Wniosek o przyznanie zapomogi – PDF document

Appendix No 10 – Terms of the Social Committee – PDF document

Appendix No 11 – Katalog świadczeń 2021