Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Slupsk, of 8 May 2019 r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Information

on the results of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk after the third stage of the competition,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,that he joined the third stage of this competition,,pl,while individual candidates obtained the following total number of points collected during the second and third stage of the competition,,pl,At the same time, the Competition Commission selected reserve persons for the above-mentioned work position,,pl

Po przeprowadzeniu w dniu 07 May 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

  1. Stanisławka Izabela 36 point + 8 pkt = 44 point
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 point + 9 pkt = 50 point
  3. Warfołomiejew Monika 33 point + 9 pkt = 42 point

Given the above, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, which obtained the highest total number of points during the entire competition,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en,The competition commission selected a reserve list of candidates for the above-mentioned job position,,pl,where the people were,,pl,which obtained the next highest number of points during the entire competition, i.e.,,pl,Marta Łuczak,,pl,resignation of candidates,,pl,be in the event of termination of employment with a clerical intern at the end of this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid until the next competition,,pl,I also inform you,,pl; to jest:

Szymczak-Budnik Aleksandra

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Stanisławka Izabela and Warfołomiejew Monika,,pl,that the candidate for the abovementioned job position has the right to inspect the protocols of the conducted competition in the part concerning his results and assessment,,pl,Information on the results of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk - PO IV WOS,,pl

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine wise