Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Слупск, из 8 Мочь 2019 R.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Информация

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursu

Po przeprowadzeniu w dniu 07 Мочь 2019 R. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, что он присоединился к третьему этапу этого конкурса,,pl,в то время как отдельные кандидаты набрали следующее общее количество очков, набранных во время второго и третьего этапа конкурса,,pl,В то же время, Конкурсная комиссия выбрала резервных лиц на вышеуказанную работу.,,pl,Станислава Изабела и Варфоломеев Моника,,pl,что кандидат на вышеуказанную должность имеет право проверять протоколы проведенного конкурса в части, касающейся его результатов и оценки,,pl 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

  1. Stanisławka Izabela 36 точка + 8 pkt = 44 точка
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 точка + 9 pkt = 50 точка
  3. Warfołomiejew Monika 33 точка + 9 pkt = 42 точка

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szymczak-Budnik Aleksandra

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Stanisławka Izabela i Warfołomiejew Monika

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Окружной прокурор

Екатерина мудры