Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Слупск, из 29 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Информация

o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. защита секретной информации,,pl,это отбор предварительных заявок на конкурс на должность полномочного представителя по,,pl,Только один человек присоединился к этому конкурсу,,pl,Якубовский Войцех,,pl,которые в установленный срок представили комплект документации, необходимой для приема на работу, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,В связи с изложенным конкурсная комиссия приняла решение,,pl,квалифицированы для второго этапа этого конкурса,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 lipca 2019r. в штабе районной прокуратуры в Слупске, третий этап конкурса на должность полномочного представителя по,,pl,он присоединился к третьему этапу конкурса,,pl,которые комиссия признала на этом этапе конкурса,,pl,В общей сложности за весь конкурс Якубовский Войцех получил,,pl,Конкурсная комиссия выбрала Якубовского Войцеха для работы на этой должности,,pl,Информация о результатах конкурса на должность полномочного представителя по,,pl,о результатах конкурса на,,pl. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой do trzeciego etapu konkursu przystąpił 1 kandydat, to jest Jakubowski Wojciech, któremu Komisja podczas tego etapu konkursu przyznała 8 точках.

Łącznie podczas całego konkursu Jakubowski Wojciech uzyskał 18 точка.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa wyłoniła Jakubowskiego Wojciecha do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Окружной прокурор

Екатерина мудры