Informacja o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Слупск, из 23 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Информация

o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 23 czerwca 2020r. в штабе районной прокуратуры в Слупске, III этап конкурса на должность старшего инспектора,,pl,два кандидата присоединились к этому этапу конкурса,,pl,Киселовский Петр и Плишка Михал,,pl,в то время как отдельные кандидаты набрали следующее общее количество очков, набранных в течение всего конкурса,,pl,Второй этап конкурса,,rw,- II этап конкурса,,rw,Информация о результатах конкурса на должность старшего инспектора по,,pl,по итогам конкурса на р,,pl,OSITION,,pl. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas całego konkursu:

  1. Kisielowski Piotr -- II etap konkursu: 9,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 19,2 pkt.,
  2. Pliszka Michał – II etap konkursu: 7,2 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 14,2 точка.

Mając na uwadze powyższe informuję, что кандидат выбран для работы в этом месте является человеком,,pl,имеющий наибольшее общее количество баллов во время соревнований,,pl,то есть,,pl,что в соответствии со статьей,,pl,Dz.U.2015.1241 J.T.,,en,Конкурсная комиссия вышла из резервного списка кандидатов для / на рабочем месте,,pl,который он был человеком,,pl,который получил второе наибольшее общее количество баллов во время соревнований,,pl,Резервный список кандидатов вырисовывается является событием возникновения возможностей занятости для большего числа людей,,pl,кандидата в отставку,,pl, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Kisielowski Piotr.

В то же время, чтобы сообщить, iż na podstawie art. 3пункт б. 5 Закон от 18 Декабрь 1998. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest: Pliszka Michał.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny. Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk