Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Slupsk, von 20 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Information

o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora

die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 20 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, jung do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, wobei erhielten die Kandidaten die folgenden Gesamtzahl der Punkte in der zweiten und dritten Stufe des Wettbewerbs akkumulierte,,pl,Błażejczyk Wojciech - die zweite Stufe des Wettbewerbs,,pl,Punkt.,,pl,III Stufe des Wettbewerbs,,pl,zusammen,,pl,Ochniowska Małgorzata - die zweite Stufe des Wettbewerbs,,pl,In Anbetracht der obigen, informiere ich,,pl,dass der Kandidat für die Beschäftigung in diesem Arbeitsplatz ausgewählt ist eine Person,,,pl,mit der größten Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,d.h.,,pl,dass nach Artikel,,pl,Dz.U.2015.1241 J.T.,,en:

  1. Błażejczyk Wojciech – II etap konkursu: 6 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 15 pkt.,
  2. Ochniowska Małgorzata – II etap konkursu: 5,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 15,2 Punkt.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Ochniowska Małgorzata.

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Weko kam aus einer Reserveliste der Kandidaten für die / am Arbeitsplatz,,pl,was er war ein Mensch,,pl,die erhalten die zweithöchste Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ergibt, ist das Ereignis des Auftretens von Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr Menschen,,pl,Kandidat Rücktritt,,pl,oder im Falle der Beendigung der Tätigkeit eines Gefangenen klerikalen Praktikum, bevor Sie dieses Praktikums,,pl,die Reserveliste des Kandidaten gilt für den nächsten Wettbewerb,,pl,dass nach §,,pl, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Błażejczyk Wojciech.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine weise


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – PDF-Dokument