Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Slupsk, of 20 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Information

the results of the competition for the internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk third stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,to the third stage of the competition acceded,,pl,wherein the candidates received the following total number of points accumulated during the second and third stages of the contest,,pl,Błażejczyk Wojciech - the second stage of the competition,,pl,point.,,pl,III stage of the competition,,pl,together,,pl,Ochniowska Małgorzata - the second stage of the competition,,pl,Given the above, I inform,,pl

the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 20 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

  1. Błażejczyk Wojciech – II etap konkursu: 6 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 15 pkt.,
  2. Ochniowska Małgorzata – II etap konkursu: 5,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 15,2 point.

Mając na uwadze powyższe informuję, that the candidate selected for employment in this workplace is a person,,pl,having the greatest total number of points during the competition,,pl,it is,,pl,that under Article,,pl,Dz.U.2015.1241 j.t.,,en,Competition Commission emerged from a reserve list of candidates for the / in the workplace,,pl,which he was a person,,pl,which obtained the second highest total number of points during the competition,,pl,The reserve list of candidates emerges is the event of the occurrence of employment opportunities for more people,,pl,candidate's resignation,,pl, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Ochniowska Małgorzata.

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Błażejczyk Wojciech.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine wise


Information on the results of the contest for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Information on the results of the contest for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl – PO IV WOS 1111.3.2017 – PDF document