Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Slupsk, von 24 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Information

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019r. am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Auswahlverfahrens für ein Praktikum bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Punkt.,,pl,Punkt. ,,pl,=,,en,Informationen zu den Ergebnissen des Praktikantenwettbewerbs bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Auswahlverfahrens für ein Praktikum bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Punkt.,,pl,Punkt. ,,pl,=,,en,Informationen zu den Ergebnissen des Praktikantenwettbewerbs bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

  1. Agnieszka Bransewicz 10 Punkt. + 10 Punkt. = 20 Punkt.
  2. Domaros Aleksandra 6 Punkt. + 10 Punkt. = 16 Punkt.
  3. Grabert Anna 8 Punkt. + 9 Punkt. = 17 Punkt.
  4. Jacewicz Agnieszka 6 Punkt. + 10 Punkt. = 16 Punkt.
  5. Kluz Joanna 10 Punkt. + 5 Punkt. = 15 Punkt.
  6. Łangowska Sylwia 9 Punkt. + 4 Punkt. = 13 Punkt.
  7. Olszak Magdalena 8 Punkt. + 10 Punkt. = 18 Punkt.
  8. Siedlecka Paulina 7 Punkt. + 3 Punkt. = 10 Punkt

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Agnieszka Bransewicz

 

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Weko kam aus einer Reserveliste der Kandidaten für die / am Arbeitsplatz,,pl,was er war ein Mensch,,pl,die erhalten die zweithöchste Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ergibt, ist das Ereignis des Auftretens von Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr Menschen,,pl,Kandidat Rücktritt,,pl,oder im Falle der Beendigung der Tätigkeit eines Gefangenen klerikalen Praktikum, bevor Sie dieses Praktikums,,pl,die Reserveliste des Kandidaten gilt für den nächsten Wettbewerb,,pl,dass nach §,,pl, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Olszak Magdalena, Grabert Anna, Jacewicz Agnieszka, Domaros Aleksandra

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine weise