Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Slupsk, of 24 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Information

about the results of the internship competition at the Prosecutor's Office,,pl,District in Słupsk,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the third stage of the competition for a clerk's internship at the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,while individual candidates obtained the following number of points collected during the second and third stage of the competition,,pl,point =,,pl,The Competition Commission for employment for this position selected a person,,pl Okręgowej in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019r. at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for an internship at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,point.,,pl,point. ,,pl,= ,,en,Information on the results of the internship competition competition at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

  1. Agnieszka Bransewicz 10 point. + 10 point. = 20 point.
  2. Domaros Aleksandra 6 point. + 10 point. = 16 point.
  3. Grabert Anna 8 point. + 9 point. = 17 point.
  4. Jacewicz Agnieszka 6 point. + 10 point. = 16 point.
  5. Kluz Joanna 10 point. + 5 point. = 15 point.
  6. Łangowska Sylwia 9 point. + 4 point. = 13 point.
  7. Olszak Magdalena 8 point. + 10 point. = 18 point.
  8. Siedlecka Paulina 7 point. + 3 point. = 10 point

Given the above, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, which obtained the highest total number of points during the entire competition,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en,The competition commission selected a reserve list of candidates for the above-mentioned job position,,pl,where the people were,,pl,which obtained the next highest number of points during the entire competition, i.e.,,pl,Marta Łuczak,,pl,resignation of candidates,,pl,be in the event of termination of employment with a clerical intern at the end of this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid until the next competition,,pl,I also inform you,,pl; to jest:

Agnieszka Bransewicz

 

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Olszak Magdalena, Grabert Anna, Jacewicz Agnieszka, Domaros Aleksandra

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine wise