Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Слупск, из 24 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Информация

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019r. в штабе районной прокуратуры в Слупске, третий этап конкурса на стажировку в районной прокуратуре в Слупске,,pl,точка.,,pl,точка. ,,pl,знак равно,,en,Информация о результатах конкурса конкурса интернатуры в районной прокуратуре г. Слупска,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, где отдельные кандидаты получили следующее общее количество баллов,,pl,собранные во время второго и третьего этапа конкурса,,pl,Гинтер Патрика,,pl,точка. =,,pl,Моджеевска Агата,,pl,Собака Полина,,pl,Плутон Прудонски Пётр,,pl,Рудина Каролина,,hr,Сломиньская Наталья,,pl,Щепанская Николетта,,pl,знак равно,,en,Szultka Magdalena,,pl,Тайборская Кэтрин,,pl,знак равно,,en,Вальчак Михалина,,pl,Комиссия по конкуренции за трудоустройство в этой должности выбрала человека,,pl zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

  1. Агнешка Bransewicz 10 точка. + 10 точка. = 20 точка.
  2. Domaros Aleksandra 6 точка. + 10 точка. = 16 точка.
  3. Grabert Anna 8 точка. + 9 точка. = 17 точка.
  4. Jacewicz Agnieszka 6 точка. + 10 точка. = 16 точка.
  5. Kluz Joanna 10 точка. + 5 точка. = 15 точка.
  6. Łangowska Sylwia 9 точка. + 4 точка. = 13 точка.
  7. Olszak Магдалена 8 точка. + 10 точка. = 18 точка.
  8. Siedlecka Paulina 7 точка. + 3 точка. = 10 точка

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Агнешка Bransewicz

 

В то же время, чтобы сообщить, iż na podstawie art. 3пункт б. 5 Закон от 18 Декабрь 1998. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Olszak Магдалена, Grabert Anna, Jacewicz Agnieszka, Domaros Aleksandra

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Окружной прокурор

Екатерина мудры