Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Slupsk, im Juni,,pl,im Juni,,pl 2019 r.

PO IV WOS 1111.3.2019

Information
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 25 czerwca 2019r. im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Praktikumswettbewerbs für den Posten des Sachbearbeiters in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,dass er der dritten Stufe dieses Wettbewerbs beitrat,,pl,wenn einzelne Bewerber die folgende Gesamtpunktzahl erhalten haben,,pl,gesammelt während der zweiten und dritten Phase des Wettbewerbs,,pl,Ginter Patrycja,,pl,Punkt. =,,pl,Modrzejewska Agata,,pl,Hund Paulina,,pl,Pluto Prądzyński Piotr,,pl,Rudina Karolina,,hr,Słomińska Natalia,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, wobei erhielten die Kandidaten die folgenden Gesamtzahl der Punkte in der zweiten und dritten Stufe des Wettbewerbs akkumulierte,,pl,Błażejczyk Wojciech - die zweite Stufe des Wettbewerbs,,pl,Punkt.,,pl,III Stufe des Wettbewerbs,,pl,zusammen,,pl,Ochniowska Małgorzata - die zweite Stufe des Wettbewerbs,,pl,In Anbetracht der obigen, informiere ich,,pl,dass der Kandidat für die Beschäftigung in diesem Arbeitsplatz ausgewählt ist eine Person,,,pl,mit der größten Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,d.h.,,pl,dass nach Artikel,,pl,Dz.U.2015.1241 J.T.,,en:

 

1. Słomińska Natalia 7 Punkt. + 8 Punkt. = 15 Punkt.
2. Studnicka Anna 8 Punkt. + 9 Punkt. = 17 Punkt.
3. Tinelt Katarzyna 8 Punkt. + 10 Punkt. = 18 Punkt.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Tinelt Katarzyna

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Weko kam aus einer Reserveliste der Kandidaten für die / am Arbeitsplatz,,pl,was er war ein Mensch,,pl,die erhalten die zweithöchste Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ergibt, ist das Ereignis des Auftretens von Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr Menschen,,pl,Kandidat Rücktritt,,pl,oder im Falle der Beendigung der Tätigkeit eines Gefangenen klerikalen Praktikum, bevor Sie dieses Praktikums,,pl,die Reserveliste des Kandidaten gilt für den nächsten Wettbewerb,,pl,dass nach §,,pl, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Studnicka Anna, Słomińska Natalia

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Catherine weise