KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Slupsk, of 18 października 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

Information

about the results of the internship competition competition at the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl,in the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the internship competition for the post of clerk in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl,that he joined the third stage of this competition,,pl,where individual candidates obtained the following total number of points,,pl,gathered during the second and third stage of the competition,,pl,Ginter Patrycja,,pl,point. =,,pl,Modrzejewska Agata,,pl,Dog Paulina,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 18 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

  1. Ginter Patrycja 7 point. + 7 point. = 14 point.
  2. Modrzejewska Agata 7 point. + 7 point. = 14 point.
  3. Piesik Paulina 9 point. + 8 point. = 17 point.
  4. Pluto Prądzyński Piotr,,pl,Wheat Beata,,pl,Rink Anna,,en,Rudnik Karolina,,pl,Sarnowska Marlena,,en,Skiba Anna,,pl,Skórczewska Martyna,,pl,Skwierawska Magdalena,,pl,Słomińska Natalia,,pl,Marcel's copsie,,pl,Szczepańska Nikoletta,,pl,Szultka Magdalena,,pl,Szyngwelska Patrycja,,pl,Trzebiatowska Barbara,,pl,Tyborska Catherine,,pl,Walczak Michalina,,pl,Warnke Sławomir,,pl,Wawrzyniak Helena,,pl,Wioletta Winery,,pl,Ziemichód Sebastian,,de,October 2018,,pl 8 point. + 8 point. = 16 point.
  5. Rudnik Karolina 9 point. + 7 point. = 16 point.
  6. Słomińska Natalia 9 point. + 8 point. = 17 point.
  7. Szczepańska Nikoletta 9 point. + 10 point. = 19 point.
  8. Szultka Magdalena 8 point. + 10 point. = 18 point.
  9. Tyborska Katarzyna 8 point. + 8 point. = 16 point.
  10. Walczak Michalina 8 point. + 10 point. = 18 point.

Given the above, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, which obtained the highest total number of points during the entire competition,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en,The competition commission selected a reserve list of candidates for the above-mentioned job position,,pl,where the people were,,pl,which obtained the next highest number of points during the entire competition, i.e.,,pl,Marta Łuczak,,pl,resignation of candidates,,pl,be in the event of termination of employment with a clerical intern at the end of this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid until the next competition,,pl,I also inform you,,pl; to jest:

Szczepańską Nikolettę.

 

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szultka Magdalena i Walczak Michalina.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine wise


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PDF document