Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia 22 grudnia 2017r.

 

PO IV WOS 1111.8.2017

 

Informacja
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach.

 

Po przeprowadzeniu w dniu 22 grudnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

1. Andrejczuk Joanna 8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.
2. Chełmowska Karolina 7 pkt. + 7 pkt. = 14 pkt.
3. Ćwik Roksana 7 pkt. + 8 pkt. = 15 pkt
4. Lick Martyna 7 pkt. + 7 pkt. = 14 pkt.
5. Majkowska Katarzyna 6 pkt. + 5 pkt. = 11 pkt.
6. Miszke Piotr 6 pkt. + 5 pkt. = 11 pkt.
7. Ostrowska Anna 8 pkt. + 7 pkt. = 15 pkt.
8. Zdebska Monika 9 pkt. + 8 pkt. = 17 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Andrejczuk Joanna.

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Zdebska Monika, Ćwik Roksana, Ostrowska Anna.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry