Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – 3009-4.1111.2.2021

Słupsk, dnia 02 grudnia 2021r.

3009-4.1111.2.2021

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Po przeprowadzeniu w dniu 02 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

 1. Brudnicka Anna 8 pkt.
 2. Bruska Joanna 10 pkt.
 3. Kiedrowska Weronika 8 pkt.
 4. Pankanin Weronika 7 pkt.
 5. Załucka Magdalena 9 pkt.
 6. Zaniewska Daria 10 pkt.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

 1. Brudnicka Anna 7 pkt. +   8 pkt. = 15 pkt.
 2. Bruska Joanna 8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.
 3. Kiedrowska Weronika 7 pkt. +   8 pkt. = 15 pkt.
 4. Pankanin Weronika 9 pkt. +   7 pkt. = 16 pkt.
 5. Załucka Magdalena 10 pkt. + 9 pkt. =  19 pkt.
 6. Zaniewska Daria 6 pkt. + 10 pkt. = 16 pkt.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Załucka Magdalena.

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest w kolejności:

Bruska Joanna, Zaniewska Daria, Pankanin Weronika, Brudnicka Anna,  Kiedrowska Weronika.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

 Krzysztof Młynarczyk