Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – 3009-4.1111.2.2021

Slupsk, von 02 grudnia 2021r.

3009-4.1111.2.2021

Information

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Po przeprowadzeniu w dniu 02 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

 1. Brudnicka Anna 8 Punkt.
 2. Bruska Joanna 10 Punkt.
 3. Kiedrowska Weronika 8 Punkt.
 4. Pankanin Weronika 7 Punkt.
 5. Załucka Magdalena 9 Punkt.
 6. Zaniewska Daria 10 Punkt.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

 1. Brudnicka Anna 7 Punkt. + 8 Punkt. = 15 Punkt.
 2. Bruska Joanna 8 Punkt. + 10 Punkt. = 18 Punkt.
 3. Kiedrowska Weronika 7 Punkt. + 8 Punkt. = 15 Punkt.
 4. Pankanin Weronika 9 Punkt. + 7 Punkt. = 16 Punkt.
 5. Załucka Magdalena 10 Punkt. + 9 Punkt. = 19 Punkt.
 6. Zaniewska Daria 6 Punkt. + 10 Punkt. = 16 Punkt.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Załucka Magdalena.

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest w kolejności:

Bruska Joanna, Zaniewska Daria, Pankanin Weronika, Brudnicka Anna, Kiedrowska Weronika.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk