Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Slupsk, of 14 lipca 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020

Information

on the results of the internship competition for a clerical position in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 3rd stage of the internship competition for a clerical position in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl,that he entered the third stage of the competition,,pl,while individual candidates obtained the following number of points accumulated during the second and third stage of this competition,,pl,Jasińska Aleksandra 7 10 = 17 points,,pl,Kowalczyk Magdalena 8 8 = 16 points,,pl,Anna Kozicka 7 10 = 17 points,,pl,Łepek Marta 8 9 = 17 points,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 14 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 9 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu:

  1. Jasińska Aleksandra 7 10=17 pkt.
  2. Kowalczyk Magdalena 8 8=16 pkt.
  3. Kozicka Anna 7 10=17 pkt.
  4. Łepek Marta 8 9=17 pkt.
  5. Orzłowska Kamila 8 7 = 15 points,,pl,Małgorzata apiary 7 8 = 15 points,,pl,Sadowska Magdalena 8 10 = 18 points,,pl,Westphalian Paulina 8 8 = 16 pts,,de,Zych Karolina 8 8 = 16 points,,pl,Information on the results of the internship competition for a clerical position in the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl.
  6. Pasieka Małgorzata 7 8=15 pkt.
  7. Sadowska Magdalena 8 10=18 pkt.
  8. Westfal Paulina 8 8=16 pkt.
  9. Zych Karolina 8 8=16 pkt.

Given the above, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, which obtained the highest total number of points during the entire competition,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en,The competition commission selected a reserve list of candidates for the above-mentioned job position,,pl,where the people were,,pl,which obtained the next highest number of points during the entire competition, i.e.,,pl,Marta Łuczak,,pl,resignation of candidates,,pl,be in the event of termination of employment with a clerical intern at the end of this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid until the next competition,,pl,I also inform you,,pl; to jest:

 

Sadowska Magdalena.

 

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Kozicka Anna, Jasińska Aleksandra, Łepek Marta

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk