Management control

Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 February 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, District Attorney in Slupsk on 18 January 2022 r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2021” o następującej treści:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2021


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 2 grudnia 2021r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2022” o następującej treści:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2022


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 05 lutego 2021r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020″; o następującej treści:

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2020


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 February 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, District Attorney in Slupsk on 83 January 2021 r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020” o następującej treści:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2020

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności za rok 2020


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 15 grudnia 2020r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2021” o następującej treści:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2021


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 04 lutego 2020r. issued a "Statement on the state of management control at the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2019,pl″; o następującej treści:

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2019


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 February 2015r.w on establishing procedures for the implementation of the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices for the district of Slupsk,,pl,He adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Slupsk district prosecutor's offices and the district of Slupsk for 2017" with the following content,,pl, District Attorney in Slupsk on 13 stycznia 2020r. adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Słupsk and the district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2019" with the following content,pl:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2019


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 02 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2020” o następującej treści:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2020


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 06 lutego 2019r. issued a "Statement on the state of management control in the District Prosecutor's Office in Słupsk and District Prosecutor's Offices in the Słupsk District for 2018,pl″; o następującej treści:

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2018


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 February 2015r.w on establishing procedures for the implementation of the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices for the district of Slupsk,,pl,He adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Slupsk district prosecutor's offices and the district of Slupsk for 2017" with the following content,,pl, District Attorney in Slupsk on 16 stycznia 2019r. adopted "Report on the implementation of the plan of the District Prosecutor's Office in Słupsk and prosecutors of the Słupsk District District for 2018" with the following content,pl:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2018


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 06 grudnia 2018r. adopted the "Plan of operation of the District Prosecutor's Office in Słupsk and prosecutors of the District Słupsk District for 2019" with the following content,pl:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2019


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 06 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017″; o następującej treści:

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2017


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 February 2015r.w on establishing procedures for the implementation of the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices for the district of Slupsk,,pl,He adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Slupsk district prosecutor's offices and the district of Slupsk for 2017" with the following content,,pl, District Attorney in Slupsk on 17 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017” o następującej treści:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2017


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 05 grudnia 2017r. adopted the "Plan of activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk district prosecutor's offices and the district of Slupsk on 2018" with the following content,pl:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2018


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 08 February 2017r. issued “A statement of management control in the Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices for the district of Slupsk 2016” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2016Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 13 stycznia 2017r. He adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices District of Slupsk for the year 2016" with the following content,pl:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2016


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 ust.l Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, District Attorney in Slupsk on 05 December 2016. He adopted a "Plan Business District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices District of Slupsk in 2017" with the following content:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2017


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 03 lutego 2016r. issued “Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2015


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 14 January 2015. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” o następującej treści:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2015


Pursuant to the § 15 paragraph. 1, 2,3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 26/15 District Attorney of Slupsk 23 lutego 2015r. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 02 December 2015. adopted the "Business Plan District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices of Slupsk district for the year 2016" the following content:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2016


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 12 lutego 2015r. issued “Statement of management control in the Prosecutor's Office in Slupsk and district public prosecutors' offices for the county Slupsk 2014” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2014


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 15 January 2015. adopted the "Report on the implementation of the business plan of the District Prosecutor's Office in Slupsk and prosecution of the circle of Slupsk district for the year 2014" with the following content:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2014


Pursuant to the § 15 paragraph. 1, 2,3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 31 December 2014. adopted the "Business Plan District Prosecutor's Office in Slupsk and prosecution of the circle of Slupsk district in 2015" with the following content:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2015


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 11 lutego 2014r. issued “A statement of management control of the Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutors' offices Slupsk district for 2013” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2013


Pursuant to the § 15 paragraph. 1, 2,3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 31 December 2013. adopted a "Plan of activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk district prosecutor's offices and the district of Slupsk in 2014" with the following content:

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2014


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 16 January 2014. adopted a "Report on the implementation of the business plan of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and prosecution district Slupsk district for the year 2013" with the following content:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2013


Pursuant to § 21 paragraph. 1 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 28 February 2013. issued “A statement on the state of the management control of the Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk County district prosecution offices for 2012” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2012


Pursuant to the § 22 paragraph. 1 and § 36 paragraph 1 Regulation No. 40/11 District Attorney of Slupsk 27 June 2011. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, and Articles. 68 in 69 Act of 27 August 2009. Public Finance (Dz. U. of 2009., No 157, Item. 1240 with subsequent. Died.); District Attorney in Slupsk on 21 February 2012. issued “Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for 2011” the following terms in the attached PDF document.

Declaration of state of the management control of the District Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district public prosecutors' offices for the year 2011


Pursuant to the § 14 paragraph. 1, 2 in 5 and § 36 paragraph 1 Regulation No. 40/11 District Attorney of Slupsk 27 June 2011. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk, and Articles. 68 in 69 Act of 27 August 2009. Public Finance (Dz. U. of 2009., No 157, Item. 1240 with subsequent. Died.); District Attorney in Slupsk on 30 December 2011. adopted a "business plan of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices in 2012" as follows in the attached PDF document.

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2012.


Pursuant to § 15 paragraph. 1, 2, 3 in 4 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 28 December 2012. adopted a "business plan of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk district prosecutor's district for the year 2013" with the following contents in the attached PDF document.

Plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk county district prosecutor's offices for the year 2013


Pursuant to § 16 paragraph. 1, 2 in 3 and § 38 paragraph 1 Regulation No. 36/12 District Attorney of Slupsk 11 July 2012. on the establishment of procedures to implement the basic tasks of management control for the District Prosecutor's Office in Slupsk and the county district prosecutor's offices in Slupsk; District Attorney in Slupsk on 14 January 2013. adopted a "Report on the implementation of the plan the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Slupsk district prosecutor's district for the year 2012" with the following content:

Report on the implementation of the plan operations District Prosecutor's Office and the prosecutor's in Slupsk Slupsk regional district for the year 2012

Information: Dokumenty PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.