Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk, dnia 28 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 28 maja 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest  selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa uchwaliła, że do II etapu niniejszego konkursu zakwalifikowali się

  1. Kisielowski Piotr,
  2. Michalski Mariusz,
  3. Pliszka Michał;

a więc kandydaci, którzy  w wyznaczonym do tego terminie złożyli komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu     spraw obronnych – w formie pisemnego testu –  odbędzie się w dniu   09  czerwca 2020r.         o godz. 10.00 w  Sali  Konferencyjnej  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska

Naczelnik Wydziału I Śledczego