Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, von 28 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Liste

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. Verteidigung,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Herr Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Verteidigung,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Herr Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl die Staatsanwaltschaft in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 28 maja 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa uchwaliła, że do II etapu niniejszego konkursu zakwalifikowali się

  1. Kisielowski Piotr,
  2. Michalski Mariusz,
  3. Pliszka Michał;

a więc kandydaci, którzy w wyznaczonym do tego terminie złożyli komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu spraw obronnych – schriftliche Prüfung – odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. bei. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska

Leiter der Abteilung für Forschung und