Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, of 28 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

List

candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl for the position,,pl,plenipotentiary,,pl,ds,,en,protection of classified information,,pl,this is the selection of preliminary applications for the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,Only one person joined this competition,,pl,Jakubowski Wojciech,,pl,who, within the deadline set, submitted a set of documentation required for recruitment purposes and meets the formal requirements related to this job position,,pl,In connection with the above, the Competition Commission resolved,,pl,qualified for the second stage of this competition,,pl senior inspector,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, stage I of the competition for the position of senior inspector,,pl,that they qualified for the second stage of this competition,,pl,Piotr Kisielowski,,pl,Mariusz Michalski,,pl,Wagtail Michał,,pl,so candidates,,pl,who within the deadline set have submitted a complete set of documentation required for recruitment purposes and meet the formal requirements of this job,,pl,The second stage of the competition consists in checking the candidates' knowledge of defense matters,,pl. defense,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Mr. Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 28 maja 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa uchwaliła, że do II etapu niniejszego konkursu zakwalifikowali się

  1. Kisielowski Piotr,
  2. Michalski Mariusz,
  3. Pliszka Michał;

a więc kandydaci, którzy w wyznaczonym do tego terminie złożyli komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu spraw obronnych – written test – odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. at. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska

Head of the Department of Investigation and