Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Слупск, из 28 maja 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Список

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,оборона,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Г-н Питер Кнут,,pl,Анджей Миколайчик,,pl,защита в районной прокуратуре в Слупске,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 28 maja 2020r. в штабе районной прокуратуры в Слупске, I этап конкурса на должность старшего инспектора,,pl,что они получили право на второй этап этого конкурса,,pl,Петр Киселовский,,pl,Мариуш Михальский,,pl,Трясогузка Михал,,pl,так что кандидаты,,pl,которые в установленный срок представили полный набор документации, необходимой для набора персонала, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,Второй этап конкурса состоит в проверке знаний кандидатов по вопросам защиты.,,pl,состоится,,pl. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa uchwaliła, że do II etapu niniejszego konkursu zakwalifikowali się

  1. Kisielowski Piotr,
  2. Michalski Mariusz,
  3. Pliszka Michał;

a więc kandydaci, którzy w wyznaczonym do tego terminie złożyli komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu spraw obronnych – письменный тест – odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska

Начальник отдела расследований и