List of candidates admitted to the second stage of the internship competition competition at the District Prosecutor's Office in Słupsk,pl – PO IV WOS 1111.4.2019

Slupsk, of 08 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

List

candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl

na staż na stanowisko urzędnicze the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 08 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young from people,pl, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Agnieszka Bransewicz
 2. Domaros Aleksandra
 3. Głuszyk Natalia
 4. Grabert Anna
 5. Jacewicz Agnieszka
 6. Klatka Małgorzata
 7. Kluz Joanna
 8. Łangowska Sylwia
 9. Markuszewski Adrian
 10. Mączka Agata
 11. Olszak Magdalena
 12. Sapis Lucyna
 13. Siedlecka Paulina
 14. Stępień Rafał
 15. Szewczyk Andżelika
 16. Sznajder Marzena
 17. Świątek-Brzezińska Anna
 18. Tempska Ewa
 19. Twardowska Justyna
 20. Warfołomiejew Monika
 21. Zieliński Marek

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 17 lipca 2019r. at. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku