Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Слупск, из 10 Июня 2019 R.

PO IV WOS 1111.3.2019

 

Список
kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой от людей,,pl,от людей,,pl,от людей,,pl, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

1. Bonna Alina
2. Czerwińska Magdalena
3. Galczak Anna
4. Gibczyński Sylwester
5. Яддеевская Анна,,ar,Вязальщица Матеуш,,en,Ландовская Камила,,pl,Рамлоу Карина,,en,Рогожинская Наташа,,pl,Стришик Магдалена,,pl,Студницка Анна,,pl,Тинелт Кэтрин,,pl,Влияние Полины,,de,Войчик Ивона,,pl,кандидаты допущены ко второму этапу конкурса-конкурса на стажировку в районной прокуратуре г. Хойнице,,pl,Бонна Алина,,en,Червинская Магдалена,,pl,Гальчак Анна,,ar,Gibczyński Sylwester,,pl,Яддеевская Анна,,ar,Вязальщица Матеуш,,en,Ландовская Камила,,pl,Рамлоу Карина,,en,Рогожинская Наташа,,pl,Стришик Магдалена,,pl,Студницка Анна,,pl,Тинелт Кэтрин,,pl,Влияние Полины,,de,Войчик Ивона,,pl
6. Knitter Mateusz
7. Landowska Kamila
8. Pszeniczna Beata
9. Ramlow Karina
10. Rogożyńska Natasza
11. Słomińska Natalia
12. Stryszyk Magdalena
13. Studnicka Anna
14. Tinelt Katarzyna
15. Wirkus Paulina
16. Wójcik Iwona
17. Ziemichód Sebastian

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy praktycznej z zakresu obsługi komputera odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku