Ogłoszenie o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Słupsk on the day,,pl,         ,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Act on court employees and prosecutors' offices dated,,pl,and on the notice board of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 23 May 2019 r.

PO IV WOS 1111.3.2019


NOTICE OF COMPETITION IN TRAINING IN POSITION officials


The organizer of the competition:

District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official:

District Prosecutor's Office in Chojnice

89-600 Chojnice, st. Mill 30

 

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship :

– 1 clerical position - at the full-time

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

The range of tasks performed in the workplace :

– rewriting on your decisions and other writings

– service office applications

– Prosecution Service System "Libra" in terms of repertories Ds., PS, Pain, registers and controls

– organizing archival materials

– archiving files

– preparing an expedition

– copy and fax service

– other secretarial tasks

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– full legal capacity,

– no criminal record for an offense or a tax offense (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– communication skills and ability to work in a team,

– ability to plan and organize work,

– repute,

– condition for employment in the position and working at the computer,

b) more:

– knowledge of office technology, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem

komputerowym,

– creativity,

– resistance to stress,

– general knowledge and personal culture,

Essential Requirements:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 December 1998. (Dz.U.2018.577)

The documents required for this vacancy:

  1. Application for admission to the competition,
  2. The individual (do pobrania tutaj)
  3. A photocopy of a certificate of education held,
  4. Declaration by the candidate to consent to the processing of personal data for the purposes of recruitment (do pobrania tutaj)
  5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

 

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 31 May 2019 r. z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

 

Other Information:

The competition consists of three stages:

I stage – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I stage konkursu odbędzie się on 10 June 2019 r.

 

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

District Attorney

/Katarzyna Mądry/