Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk on the day,,pl,         ,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Act on court employees and prosecutors' offices dated,,pl,and on the notice board of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 17 April 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

NOTICE OF COMPETITION IN TRAINING IN POSITION officials

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

 

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship :

 

– 1 senior inspector position,,pl,defensive - in dimension,,pl,organizing and performing tasks in the field of defense preparations and,,pl,coordination and control of the performance of these tasks in organizational units,,pl,reporting to the District Prosecutor in Słupsk,,pl,determination of activities, including arrangements in the field of defense and crisis management with the Office of Internal Security of the National Prosecutor's Office and the District Prosecutor,,pl,keeping case registers according to the OP SO classification of the material list of files,,pl. obronnych – w wymiarze 1/2 time

 

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

 

The range of tasks performed in the workplace :

– organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie przygotowań obronnych oraz

koordynacja i kontrola wykonywania tych zadań w jednostkach organizacyjnych

podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Słupsku

– ustalenie działań w tym uzgodnienia w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej i Prokuratorem Okręgowym

– prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

– performing activities in the field of defense planning and training,,pl,as well as coordination and control of the implementation of these tasks,,pl,implementation of projects related to increasing defense readiness,,pl,civil defense tasks in cooperation with relevant civil protection units in the field of protection of employees of the prosecutor's office,,pl,higher education first degree,,pl,experience in professional military service,,pl,security clearance authorizing access to information,,pl,classified,,pl,no criminal record and good repute,,pl, a także koordynacji i kontroli realizacji tych zadań

– realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obronnej, zadań obrony cywilnej we współpracy z właściwymi komórkami ochrony ludności z zakresu ochrony pracowników prokuratury

 

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

– wykształcenie wyższe I-go stopnia,

– doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej,

– poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do inf. niejawnych,

– niekaralność i nieposzlakowana opinia

– full legal capacity

 

b) more:

– knowledge of office technology,

– computer skills,,pl,Microsoft Office – Word,,en,Excel,,en,Personal questionnaire,,pl,CV,,en,Original or officially certified copy of the diploma confirming your education,,pl,Candidate's declaration of consent to the processing of personal data for recruitment purposes,,pl,Data protection statement,,pl,The first stage of the competition will take place,,pl,ultimately a senior inspector,,pl,Documents delivered or sent by post after the deadline specified in this announcement will not be considered,,pl ( Microsoft Office – Word, Excel),

– creativity,

– resistance to stress,

– general knowledge and personal culture,

 

The documents required for this vacancy:

  1. Application for admission to the competition,
  2. The individual (do pobrania tutaj);
  3. CV
  4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  5. Photocopies of evidence of formal qualifications and licenses,
  6. Declaration by the candidate, that he was not punished, and not proceedings against him for an offense prosecuted by indictment or a tax offense and the possession of full legal capacity and the exercise of the rights of public
  7. Declaration by the candidate to consent to the processing of personal data for the purposes of recruitment (do pobrania tutaj)
  8. Declaration by the candidate, that is a Polish citizen and enjoys full rights as a citizen
  9. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 30 April 2020 r. z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

 

Other Information:

The competition consists of three stages:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I etap konkursu odbędzie się on 08 May 2020 r.

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo starszego inspektora ds. defense,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Mr. Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

 

Dokumenty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (the date of delivery or postmark is decisive,,pl,Documents of persons not qualified for employment and offers will be rejected after the end of the competition,,pl,Announcement about the clerical internship competition for the position of Senior Inspector,,pl). Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

 

 

District Attorney

Chris Mlynarczyk