Announcement of a design contest for the post of assistant prosecutor of the Prosecutor's Office in Slupsk – PO IV WOS 1111.3.2018

Slupsk, 16 2018r brand,,pt,District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,It regulates art,,pl,April 2018,,pl,District Prosecutor,,pl.

PO IV WOS 1111.3.2018

Announcement

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

District Prosecutor's Office in Slupsk, pursuant to Article. 180 § 1 in 2 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., pos. 177) and § 2 Regulation of the Minister of Justice of 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., pos. 183) announces contest for free stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku st. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Place of work – District Prosecutor's Office in Słupsku

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

The contest is designed to test knowledge, skills, suitability and capacity of general candidate(that), necessary to perform the duties of assistant prosecutor.

Assistant Prosecutor, in place and based on the written authorization of the Attorney, is entitled to:

 1. exercise supervision over the activities of current investigation;
 2. conduct in the course of preparatory steps in the proceedings:
 • examination of the witness,
 • retention and search,
 • inspection,
 • experiment.

Assistant prosecutor performs administrative tasks independently associated with conducting and supervising criminal investigations and the preparation of the decision terminating the proceedings (art. 100and paragraph. 2 in 3 lc. above, the Law on Public Prosecutor's Office).

For application to join the competition for the position of assistant attorney must be attached:

 1. application for employment as an assistant prosecutor;
 2. CV and information about employment and work experience;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. statement , referred to in Article. 180§6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze;
 5. statement , that is a Polish citizen and enjoys full rights as a citizen;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. a statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

The declaration candidate can attach evidence of additional qualifications and achievements, and particularly to support an examination of the prosecution or the judge.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 or send mail to District Prosecutor's Office in Slupsk until 6 kwietnia 2018r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – po wstępnej selekcji zgłoszeń, w terminie of 18 kwietnia 2018r.

Competition for assistant prosecutor will be held at the headquarters of District Prosecutor's Office in Słupsk street Leszczynski 10 (sides, conference room) :

The competition consists of three stages:

In. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, as well as written work on one of two topics in the field of criminal law and process, chosen by the candidate; essay can rely on the solution process kazusu;

III. interview.

 

I etap – 17 kwietnia godz. 10:00

II etap – 26 kwietnia godz. 10:00

Drugi etap konkursu trwa 90 minut. For each correct answer to the test committee admits 1 point. Każdą pracę pisemną komisja ocenia w skali od 0 of 9 points.

During the third stage of the competition the commission verifies the candidate's suitability to perform the task assistant prosecutor and evaluate them on a scale of 0 of 9 points, taking into account the ability to make quick decisions regarding. Conduct investigation, correct formulation of proposals for planning activities in the investigation, the ability to assess the correct directions of the proceedings in the investigation and the extent of subjective and objective investigation and assessed the ability to undertake investigations.

Do trzeciego etapu mogą być zakwalifikowani kandydaci, who received from the competition at least 29 points, w tym z części pisemnej – at least 4 point.

To work as an assistant prosecutor are eligible candidates, who during the competition received the highest number of points.

After the competition committee immediately calculate the number of points obtained by each candidate and the candidate indicates, who received the highest number of.

After the contest, Secretary of the Committee shall prepare a report covering the course of the competition, in particular:

 • list of candidates, who joined the contest;
 • the results obtained by each candidate;
 • wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora; possibly reserve list of candidates.

List of candidates taking part in the competition, results of individual candidates, list of candidates for the post of assistant prosecutor or information, that no candidate received the required number of points, and a list of reserve candidates or information, that the list has not been made will be placed in a publicly accessible place on the premises of the District Prosecutor's Office in Slupsk and published in the Bulletin of Public Information.

District Attorney

Catherine wise