KONTAKT

Strony

RSS Kanał informacyjny PK

Ogłoszenie o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Lęborku i Chojnicach – PO II K 113.24.2016

Słupsk,  22 lipca 2016r.

PO II K 113.24.2016

 

O g ł o s z e n i e

o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych

w Słupsku, Lęborku i Chojnicach

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż dysponuje dwoma wolnymi etatami asesorskimi  w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz po jednym etacie asesorskim w prokuraturach rejonowych w Chojnicach i Lęborku.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora

   Okręgowego w Słupsku ,

– życiorysu,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra prawa,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego o karalności,

 – zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia funkcji asesora,

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

 

Termin zgłoszeń upływa  22 sierpnia 2016r.

 

W przypadku przesłania dokumentów poczta , decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale II Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 lub 59 844 53 370.

Termin zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowisko asesora podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Naczelnik

Wydziału II Organizacyjnego

wz. Zbigniew Majchrzak

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI