Ogłoszenie o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Bytowie – PO II K 110.16.2016 – PO II K 110.22.2016

Słupsk, dnia 09 marca 2017r.

PO II K 110.16.2016
PO II K 110.22.2016

Ogłoszenie

o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Bytowie

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 03 marca 2017r. Poz. 242  opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Zgodnie ze wskazanym Obwieszczeniem, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje dwoma wolnymi etatami prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku  oraz jednym wolnym etatem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie.

Osoby zainteresowane ofertą, które spełniają warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej mogą zgłosić swoją kandydaturę na wolne stanowisko  prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku  w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego Obwieszczenia, to jest w terminie do dnia  03 kwietnia 2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w  Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku pod numerem telefonu: 59 844 53 368  lub 59 844 53 370.

 

p.o. Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Ogłoszenie o wolnych etatach prokuratorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Bytowie – PO II K 110.16.2016 – PO II K 110.22.2016.pdf – Dokument w formacie PDF