Ogłoszenie o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 110.11.2017

Słupsk, dnia 30 maja  2017r.

PO IV WOS 110.11.2017

Ogłoszenie

o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze  Rejonowej

w Słupsku

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 maja  2017r. Poz. 464  opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Zgodnie ze wskazanym Obwieszczeniem, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje etatem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

Osoby zainteresowane ofertą, które spełniają warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej mogą zgłosić swoją kandydaturę na wolne stanowisko  prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku  w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego Obwieszczenia, to jest w terminie do dnia  23 czerwca  2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w  Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku pod numerem telefonu: 59 844 53 368  lub 59 844 53 370.

 

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej