Ogłoszenie o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 110.11.2017

Слупск, из 30 maja 2017r.

PO IV WOS 110.11.2017

Объявление

o wolnym etacie prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej

в Слупске

 

Окружной прокурор объявляет в Слупске, что в польском мониторе - Официальный вестник Польской Республики 23 maja 2017r. Пункт. 464 opublikowane zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv. вакансии преследование.

Согласно указанному объявлению, Prokurator Okręgowy w Słupsku dysponuje etatem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

Лица, заинтересованные в предложении, które spełniają warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej mogą zgłosić swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratorskie do Prokuratora Okręgowego w Słupsku w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego Obwieszczenia, to jest w terminie do dnia 23 czerwca 2017r. лично в районной прокуратуре в Слупске или по почте по адресу:

Региональная прокуратура

ул. Лещинский 10

76-200 Слупск

В случае отправки документов по почте, почтовый штемпель. Заявки, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku pod numerem telefonu: 59 844 53 368 или 59 844 53 370.

 

Руководитель организационного IV-суда

Беата Бухвальд

Prokurator Prokuratury Okręgowej