Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym OVUM

Logo OVUM

OVUM association,,pl,This year, in the Pomeranian Voivodeship, a public task was entrusted in the field of assistance to victims of crime and witnesses,,pl,as well as their loved ones,,pl,The task is implemented from the funds of the Assistance Fund for the Victims and Post-penitentiary Assistance,,pl,Justice Fund,,pl,Assistance Center for Crime Victims,,pl,is run in,,pl,Gdynia at ul,,pl,The first contact persons perform,,pl,personal duty,,pl,at the headquarters of the Center,,pl,and telephone duty,,pl,under the number,,pl w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

 • from Monday to Friday in hours,,pl,on Saturdays in hours,,pl,Contact by phone with the first contact person is also possible at no,,pl,during,,pl,additional telephone rosters,,pl,performed,,pl,Assistance Center for Crime Victims provides,,pl,victims of crime,,pl,and their loved ones,,pl,legal assistance,,pl,including alternative conflict resolution methods,,pl,interpreter's help to provide legal assistance to the person entitled,,pl,if he does not speak Polish sufficiently,,pl 12:00-20:00,
 • w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 when dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

 • from Monday to Friday in hours,,pl,on Saturdays in hours,,pl,Contact by phone with the first contact person is also possible at no,,pl,during,,pl,additional telephone rosters,,pl,performed,,pl,Assistance Center for Crime Victims provides,,pl,victims of crime,,pl,and their loved ones,,pl,legal assistance,,pl,including alternative conflict resolution methods,,pl,interpreter's help to provide legal assistance to the person entitled,,pl,if he does not speak Polish sufficiently,,pl 08:00-12:00,
 • w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, pending the opening of the pre-trial investigation,,pl,help of sign language interpreter for legal assistance,,pl,psychotherapy,,pl,assistance provided by the first contact person,,pl,financing travel through public transport related to obtaining benefits and regulating matters,,pl,food stamps,,pl,vouchers for the purchase of clothing,,pl,underwear and footwear,,pl,Assistance Center for Crime Victims also provides,,pl,witnesses,,pl,and their loved ones,,pl,psychological help,,pl,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym:

 • pomoc psychologiczną,
 • help of sign language interpreter for psychological help,,pl,In case of questions or doubts,,pl,we remain at your disposal. We hope,,pl,that our cooperation will allow us to provide support to the largest possible population of our province,,pl,All relevant information is available on the Center's website at the address,,pl,OVUM association,,pl,Traugutta 2, 81-388 Gdynia,,pl,ovum.org.pl,,en,facebook.com/stowarzyszenie.ovum,,en,Assistance Center for Victims of OVUM,,pl,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy w dyspozycji. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli na zapewnienie wsparcia jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa.

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem.


Stowarzyszenie OVUM

st. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

tel. 58 661 31 51

ovum.org.pl

facebook.com/stowarzyszenie.ovum