Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym OVUM

Logo OVUM

Stowarzyszeniu OVUM В этом году в Поморском воеводстве была поставлена ​​публичная задача в области помощи жертвам преступлений и свидетелей,,pl,а также их близких,,pl,Задача осуществляется за счет средств Фонда помощи жертвам и послевыборной помощи,,pl,Фонд правосудия,,pl,Центр помощи жертвам преступлений,,pl,запускается в,,pl,Гдыня на ул.,,pl,Первые контактные лица выполняют,,pl,личный долг,,pl,в штаб-квартире Центра,,pl,и телефонная пошлина,,pl,под номером,,pl, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

 • с понедельника по пятницу в часах,,pl,по субботам в часах,,pl,Контакт по телефону с первым контактным лицом также возможен при отсутствии,,pl,в то время как,,pl,дополнительные телефонные реестры,,pl,выполняется,,pl,Центр помощи жертвам преступлений,,pl,жертвы преступлений,,pl,и их близких,,pl,юридическая помощь,,pl,включая альтернативные методы разрешения конфликтов,,pl,помощь переводчика для оказания юридической помощи лицу, имеющему право,,pl,если он не говорит по-польски,,pl 12:00-20:00,
 • w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 когда dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

 • с понедельника по пятницу в часах,,pl,по субботам в часах,,pl,Контакт по телефону с первым контактным лицом также возможен при отсутствии,,pl,в то время как,,pl,дополнительные телефонные реестры,,pl,выполняется,,pl,Центр помощи жертвам преступлений,,pl,жертвы преступлений,,pl,и их близких,,pl,юридическая помощь,,pl,включая альтернативные методы разрешения конфликтов,,pl,помощь переводчика для оказания юридической помощи лицу, имеющему право,,pl,если он не говорит по-польски,,pl 08:00-12:00,
 • w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, до открытия предварительного следствия,,pl,помощь переводчика жестового языка для юридической помощи,,pl,психотерапия,,pl,помощь, оказываемая первым контактным лицом,,pl,финансирование поездок через общественный транспорт, связанных с получением льгот и регулированием,,pl,продовольственные талоны,,pl,ваучеры на покупку одежды,,pl,нижнее белье и обувь,,pl,Центр помощи жертвам преступлений также предоставляет,,pl,свидетелей,,pl,и их близких,,pl,психологическая помощь,,pl,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym:

 • pomoc psychologiczną,
 • помощь переводчика жестового языка для психологической помощи,,pl,В случае вопросов или сомнений,,pl,мы остаемся в вашем распоряжении. Мы надеемся,,pl,что наше сотрудничество позволит нам оказывать поддержку максимально возможному населению нашей провинции,,pl,Вся соответствующая информация доступна на веб-сайте Центра по адресу,,pl,Ассоциация OVUM,,pl,Трагутта 2, 81-388 Гдыня,,pl,ovum.org.pl,,en,facebook.com/stowarzyszenie.ovum,,en,Центр помощи жертвам OVUM,,pl,Ассоциация OVUM,,pl,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy w dyspozycji. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli na zapewnienie wsparcia jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa.

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem.


Stowarzyszenie OVUM

ул. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

тел. 58 661 31 51

ovum.org.pl

facebook.com/stowarzyszenie.ovum