za rok 2016

Oświadczenia majątkowe za 2016 R.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 из 21 Июня 2016 R. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 в 3 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Бухвальд Беата,,en,в связи с уходом на пенсию в,,pl,Бухвальд Беата,,en,в связи с уходом на пенсию в,,pl,Бухвальд Беата,,en,в связи с уходом на пенсию в,,pl 01

Buchwald Marek 01

Buksa Mieczysław 01

Buksa Mieczysław 02 – w związku z odejściem w stan spoczynku

Firlej Robert 01

Iwanowicz Dariusz 01

Kamiński Jacek 01

Kloc Dariusz 01

Kolarz Marek 01

Korycki Jacek 01

Kowalska Joanna 01

Majchrzak Zbigniew 01

Pawłyna Maria 01

Ryszkiewicz Monika 01

Synak Zbigniew 01

Walendziak Tomasz 01

Wnuk Paweł 01

Wojcieszak Irena 01

 

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Adamkiewicz Wiesław 01

Borzemska Beata 01

Dylewska Justyna 01

Galewska Hanna 01

Galewska Hanna 02 – w związku z odejściem w stan spoczynku

Jankowska Aneta 01

Kasperska Magdalena 01

Kido Artur 01

Kido Artur 02 – korekta oświadczenia

Klimkiewicz-Kaczkowska Magdalena 01

Knapik Sylwia 01

Krzaczek-Śniegocka Renata 01

Kurpisz – Skwarczak Karolina 01 – złożone w związku z opuszczeniem stanowiska asesora

Kurpisz – Skwarczak Karolina 02 – korekta oświadczenia

Kurpisz – Skwarczak Karolina 03 – korekta oświadczenia

Lewandowska Magdalena 01

Młynarczyk Krzysztof 01

Modrzejewski Zenon 01

Natkaniec Marcin 01

Okoniewska Bogumiła 01

Stefanowska Monika 01

Stefanowska Monika 02 – korekta oświadczenia

Stępniewski Artur 01

Stępniewski Artur 02 – korekta oświadczenia

Wnuk-Barbarowicz Karolina 01

Wójcik-Rumińska Maria 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Borek Małgorzata 01

Krzemianowski Ryszard 01

Żychska Natalia 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Cieplicka Agnieszka 01

Dzióbkowska Grażyna 01

Jabłońska-Kozek Jadwiga 01

Jasieniecka Эльжбета,,pl,Jasieniecka Эльжбета,,pl,Jasieniecka Эльжбета,,pl 01

Jasieniecka Эльжбета,,pl,Jasieniecka Эльжбета,,pl,Jasieniecka Эльжбета,,pl 02 – korekta oświadczenia

Kapłońska-Gajewska Joanna 01

Kaszubowski Stanisław 01

Orłowski Mirosław 01

Radomski Mariusz 01

Radomski Mariusz 02 – korekta oświadczenia

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Klukowski Tomasz 01

Kurowski Jarosław 01

Tocha Stanisław 01

Wysocki Robert 01

Wysocki Robert 02 – w związku ze zwolnieniem stanowiska prokuratora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Baluk Marzena 01

Frączek Dorota 01

Łyczak Piotr 01

Wegner Patryk 01

Woźniak Halina 01

Zawada Danuta 01

Ziniewicz Marzena 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności:

Borys Krzysztof 01

Krzemianowski Michał 01

Krzyżanowski Oskar 01