za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 of 21 June 2016 r. on the terms and conditions of organizational - technical disclosure property statements prosecutors District Prosecutor's Office in Slupsk and prosecutors and assessors district prosecutor's circle of Slupsk these statements are published on the website of the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,for which they were not submitted an application for the information contained in the declaration provided for the protection of classified information of the security classification "restricted",,pl,for day,,pl,by taking up the position of assessor,,pl.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 in 3 zarządzenia).

 

Wealth declarations prosecutors and assessors District Prosecutor's Office in Slupsk in alphabetical order,pl:

Buchwald Beata,,en,in conjunction with the departure of retired,,pl 01

Buchwald Marek 01

Firlej Robert 01

Iwanowicz Dariusz 01

Kamiński Jacek 01

Kloc Dariusz 01

Korycki Jacek 01

Kowalska Joanna 01

Majchrzak Zbigniew 01

Majchrzak Zbigniew 02 -korekta

Młynarczyk Krzysztof 01

Pawłyna Maria 01

Ryszkiewicz Monika 01

Synak Zbigniew 01

Synak Zbigniew 02 -korekta

Walendziak Tomasz 01

Wnuk Paweł 01

Wnuk Paweł 02 -korekta

Wojcieszak Irena 01

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Adamkiewicz Wiesław 01

Borzemska Beata 01

Budnik Lech 01 – na dzień 20.12.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Budnik Lech 02

Budnik Lech 03 -korekta

Dylewska Justyna 01

Grzenkowicz Anna,,ar,Nierebiński Piotr,,pl,Wodziński Kamil,,pl 01

Jankowska Aneta 01

Jankowska Aneta 02 -korekta

Kasperska Magdalena 01

Kido Artur 01

Kijewska Elwira 01 – na dzień 24.04.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Kijewska Elwira 02

Kijewska Elwira 03 -korekta

Klimkiewicz-Kaczkowska Magdalena 01

Knapik Sylwia 01

Krzaczek-Śniegocka Renata 01

Lisik Justyna,,pl,by taking up the position of prosecutor,,pl 01 – na dzień 25.06.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

Lisik Justyna,,pl,by taking up the position of prosecutor,,pl 02

Lisik Justyna,,pl,by taking up the position of prosecutor,,pl 03 -korekta

Modrzejewski Zenon 01

Natkaniec Marcin 01

Natkaniec Marcin 02 -korekta

Nierebiński Piotr 01

Nierebiński Piotr 02 -korekta

Okoniewska Bogumiła 01

Stefanowska Monika 01

Stępniewski Artur 01

Wnuk-Barbarowicz Karolina 01

Wnuk-Barbarowicz Karolina 02 -korekta

Wodziński Kamil 01

Wójcik-Rumińska Maria 01

Wrzosek-Antosik Agata 01 – na dzień 01.06.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Wrzosek-Antosik Agata 02

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Borek Małgorzata 01

Bishop Jakub,,pl,take the position of prosecutor,,pl 01 – na dzień 01.02.2018 objęcia stanowiska prokuratora

Kiedrowicz Marcin 01 – due to leave the position of prosecutor,,pl,before taking up the position of assessor,,pl,correction of 16.10.2017r,,pl,correction of 25.10.2017r,,pl

Kiedrowicz Marcin 02 – korekta

Krzemianowski Ryszard 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Baluk Marzena 01

Frączek Dorota 01

King-Joanna Krupa,pl 01 – na dzień 06.11.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

King-Joanna Krupa,pl 02

Łyczak Piotr 01

Łyczak Piotr 02 -korekta

Wegner Patryk 01

Wegner Patryk 02 -korekta

Wieczorek Jolanta 01 – przed objęciem stanowiska asesora

Wieczorek Jolanta 02 – korekta z dnia 16.10.2017r.

Wieczorek Jolanta 03 – korekta z dnia 25.10.2017r.

Wieczorek Jolanta 04

Wieczorek Jolanta 05 -korekta

Woźniak Halina 01

Zawada Danuta 01

Ziniewicz Marzena 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności:

Baranowska Izabela,,pl,statement before taking up the position of prosecutor,,pl 01 – oświadczenie przed objęciem stanowiska prokuratora

Baranowska Izabela,,pl,statement before taking up the position of prosecutor,,pl 02

Borys Krzysztof 01

Borys Krzysztof 02 -korekta

Krzemianowski Michał 01

Krzyżanowski Oskar 01

Krzyżanowski Oskar 02 -korekta

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dzióbkowska Grażyna 01

Jabłońska-Kozek Jadwiga 01

Kapłońska-Gajewska Joanna 01

Kaszubowski Stanisław 01

Kaszubowski Stanisław 02 -korekta

Orłowski Mirosław 01

Orłowski Mirosław 02 -korekta

Radomski Mariusz 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Cieplicka Agnieszka 01

Jasieniecka Elżbieta,pl 01

Klukowski Tomasz 01

Klukowski Tomasz 02 -korekta

Kurowski Jarosław 01

Kurowski Jarosław 02 -korekta

Tocha Stanisław 01

Tocha Stanisław 02 -korekta

Żychska Natalia 01