KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 of 21 June 2016 r. on the terms and conditions of organizational - technical disclosure property statements prosecutors District Prosecutor's Office in Slupsk and prosecutors and assessors district prosecutor's circle of Slupsk these statements are published on the website of the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,for which they were not submitted an application for the information contained in the declaration provided for the protection of classified information of the security classification "restricted",,pl,for day,,pl,by taking up the position of assessor,,pl.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 in 3 zarządzenia).

 

Wealth declarations prosecutors and assessors District Prosecutor's Office in Slupsk in alphabetical order,pl:

Kamiński Jacek 01

Majchrzak Zbigniew 01

Młynarczyk Krzysztof 01

Ryszkiewicz Monika 01

Wnuk Paweł 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Budnik Lech 01 – na dzień 20.12.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Kijewska Elwira 01 – na dzień 24.04.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Lisik Justyna,,pl,by taking up the position of prosecutor,,pl 01 – na dzień 25.06.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

Okoniewska Bogumiła 01

Wnuk-Barbarowicz Karolina 01

Wrzosek-Antosik Agata 01 – na dzień 01.06.2017 przez objęciem stanowiska asesora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Bishop Jakub,,pl,take the position of prosecutor,,pl 01 – na dzień 01.02.2018 objęcia stanowiska prokuratora

Kiedrowicz Marcin 01 – due to leave the position of prosecutor,,pl,before taking up the position of assessor,,pl,correction of 16.10.2017r,,pl,correction of 25.10.2017r,,pl

Kiedrowicz Marcin 02 – korekta

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

King-Joanna Krupa,pl 01 – na dzień 06.11.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

Wieczorek Jolanta 01 – przed objęciem stanowiska asesora

Wieczorek Jolanta 02 – korekta z dnia 16.10.2017r.

Wieczorek Jolanta 03 – korekta z dnia 25.10.2017r.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności:

Baranowska Izabela,,pl,statement before taking up the position of prosecutor,,pl 01 – oświadczenie przed objęciem stanowiska prokuratora