KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 из 21 Июня 2016 R. на условиях организационно - технические раскрытия информации заявление собственности Прокуратура районной прокуратуры в Слупске и прокуроры и круг экспертов по оценке районной прокуратуры Slupsk эти заявления опубликованы на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,для которых они не были представлены заявки на информации, содержащейся в декларации, предусмотренной для защиты секретной информации о классификации безопасности «ограничено»,,pl,день,,pl,взяв на должность асессора,,pl.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 в 3 zarządzenia).

 

декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl:

Kamiński Jacek 01

Majchrzak Zbigniew 01

Młynarczyk Krzysztof 01

Ryszkiewicz Monika 01

Wnuk Paweł 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Budnik Lech 01 – na dzień 20.12.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Kijewska Elwira 01 – na dzień 24.04.2017 przez objęciem stanowiska asesora

Lisik Justyna 01 – na dzień 25.06.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

Okoniewska Bogumiła 01

Wnuk-Barbarowicz Karolina 01

Wrzosek-Antosik Agata 01 – na dzień 01.06.2017 przez objęciem stanowiska asesora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Епископ Якуб,,pl,занимать должность прокурора,,pl,Епископ Якуб,,pl,занимать должность прокурора,,pl,Епископ Якуб,,pl,занимать должность прокурора,,pl 01 – na dzień 01.02.2018 objęcia stanowiska prokuratora

Kiedrowicz Marcin 01 – должен покинуть должность прокурора,,pl,до вступления в должность асессора,,pl,коррекция 16.10.2017r,,pl,коррекция 25.10.2017r,,pl,должен покинуть должность прокурора,,pl,до вступления в должность асессора,,pl,коррекция 16.10.2017r,,pl,коррекция 25.10.2017r,,pl,должен покинуть должность прокурора,,pl,до вступления в должность асессора,,pl,коррекция 16.10.2017r,,pl,коррекция 25.10.2017r,,pl

Kiedrowicz Marcin 02 – korekta

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Кинг-Джоанна Крупа,,pl,Кинг-Джоанна Крупа,,pl,Кинг-Джоанна Крупа,,pl 01 – na dzień 06.11.2017 przez objęciem stanowiska prokuratora

Wieczorek Jolanta 01 – przed objęciem stanowiska asesora

Wieczorek Jolanta 02 – korekta z dnia 16.10.2017r.

Wieczorek Jolanta 03 – korekta z dnia 25.10.2017r.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności:

Барановска Изабела,,pl,заявление до вступления в должность прокурора,,pl,Барановска Изабела,,pl,заявление до вступления в должность прокурора,,pl,Барановска Изабела,,pl,заявление до вступления в должность прокурора,,pl 01 – oświadczenie przed objęciem stanowiska prokuratora