KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 of 21 June 2016 r. on the terms and conditions of organizational - technical disclosure property statements prosecutors District Prosecutor's Office in Slupsk and prosecutors and assessors district prosecutor's circle of Slupsk these statements are published on the website of the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,for which they were not submitted an application for the information contained in the declaration provided for the protection of classified information of the security classification "restricted",,pl,for day,,pl,by taking up the position of assessor,,pl.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 in 3 zarządzenia).

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Pryputniewicz Alexander,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Swiatek-Latuszewska Alicja,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora