KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Oświadczenia majątkowe za 2018 R.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Słupsku nr 65/16 из 21 Июня 2016 R. на условиях организационно - технические раскрытия информации заявление собственности Прокуратура районной прокуратуры в Слупске и прокуроры и круг экспертов по оценке районной прокуратуры Slupsk эти заявления опубликованы на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,для которых они не были представлены заявки на информации, содержащейся в декларации, предусмотренной для защиты секретной информации о классификации безопасности «ограничено»,,pl,день,,pl,взяв на должность асессора,,pl.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz prokuratorów i asesorów prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 2 в 3 zarządzenia).

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Припятьневич Александр,,pl,Припятьневич Александр,,pl,Припятьневич Александр,,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Свайтек-Латушевская Алича,,pl,Свайтек-Латушевская Алича,,pl,Свайтек-Латушевская Алича,,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,,pl,Wiczkowski Marcin,,pl,Wiczkowski Marcin,,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora