za rok 2019

Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl,Anordnung der Staatsanwaltschaft Nr.,,pl,über die Offenlegung von Vermögenserklärungen von Staatsanwälten von Organisationseinheiten der Staatsanwaltschaft,,pl,Sie unterliegen der Veröffentlichung auf der Website einer bestimmten Staatsanwaltschaft,,pl,Die Veröffentlichung unterliegt den Eigentumserklärungen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk,,pl,die oben genannte Reihenfolge,,pl,Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl 2019 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 von 10 Dürfen 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Reichtum Erklärungen der Staatsanwaltschaft und Gutachter Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk in alphabetischer Reihenfolge,,pl,Reichtum Erklärungen der Staatsanwaltschaft und Gutachter Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk in alphabetischer Reihenfolge,,pl:

Korycki Jacek 01im Zusammenhang mit dem Verlassen der Position,,pl,im Zusammenhang mit dem Verlassen der Position,,pl

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Borzemska Beata 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Gawrych Natalia_01,,pl,Gawrych Natalia_01,,pl na dzień 25.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dobrownik-Borowa Barbara_01 na dzień 05.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_01,,pl,im Zusammenhang mit der Übernahme der Position,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 Korrektur,,pl,Korrektur der am 11/03/2019 vorgelegten Erklärung,,pl,Tarlecka Małgorzata_01,,pl,im Zusammenhang mit der Übernahme der Position,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 Korrektur,,pl,Korrektur der am 11/03/2019 vorgelegten Erklärung,,pl na dzień 11.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_02 korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 11.03.2019r.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Komorska Agnieszka_01,,pl,Komorska Agnieszka_01,,plna dzień 07.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Zawada Danuta 01im Zusammenhang mit der Pensionierung,,pl,im Zusammenhang mit der Pensionierung,,pl