za rok 2019

Statements on property for,,pl,Declarations on the financial status of prosecutors in accordance with,,pl,order of the National Prosecutor No.,,pl,regarding the disclosure of property declarations of public prosecutors of organizational units of the prosecutor's office,,pl,they are subject to publication on the website of a given prosecutor's office,,pl,The publication is subject to property declarations of prosecutors of the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,the above mentioned order,,pl 2019 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 of 10 May 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Wealth declarations prosecutors and assessors District Prosecutor's Office in Slupsk in alphabetical order,pl:

Korycki Jacek 01in connection with leaving the position,pl

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Borzemska Beata 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Gawrych Natalia_01,bs na dzień 25.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dobrownik-Borowa Barbara_01 na dzień 05.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_01,,pl,in connection with taking up the position,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 correction,,pl,correction to the statement submitted on 11/03/2019,,pl na dzień 11.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_02 korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 11.03.2019r.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Komorska Agnieszka_01,plna dzień 07.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Zawada Danuta 01in connection with retirement,pl