za rok 2020

Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl,Anordnung der Staatsanwaltschaft Nr.,,pl,über die Offenlegung von Vermögenserklärungen von Staatsanwälten von Organisationseinheiten der Staatsanwaltschaft,,pl,Sie unterliegen der Veröffentlichung auf der Website einer bestimmten Staatsanwaltschaft,,pl,Die Veröffentlichung unterliegt den Eigentumserklärungen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk,,pl,die oben genannte Reihenfolge,,pl,Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl 2020 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 von 10 Dürfen 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Budnik Lech 01– w związku z opuszczeniem stanowiska asesora na dzień 08.09.2020r.

Budnik Lech 02 – w związku z objęciem stanowiska prokuratora na dzień 08.09.2020r.

Okoniewska Bogumiła – im Zusammenhang mit der Pensionierung,,pl,im Zusammenhang mit der Pensionierung,,pl